Naziv
Sanskrtski seminar - epski 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69594
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s teorijom usmenog pjesništva i s njenim odrazom u indijskoj književnoj građi. Pročitati oko 350 strofa izvornog sanskrtskog teksta iz nekog od dvaju velikih sanskrtskih epova.
Sadržaj
 1. Uvod u odabrani epski ili purāṇski tekst, povijest i oblik kritičkih izdanja Mahābhārate i Rāmāyaṇe, snalaženje u kritičkome aparatu.
 2. Uvod u elekrtoničke pomoćne resurse, osobitosti gramatike epskoga sanskrta, uvod u osobitosti epskoga funkcionalnoga stila, osobti gramatike epskoga sanskrta.
 3. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga epskoga teksta iz Rāṃāyane ili Mahābhārate ili izabranoga purāṇskoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati osobine usmenosti u sanskrtskoj epici.
 2. Student će moći prepoznati elemente klasične književnosti u sanskrtskoj epici.
 3. Student će moći primijeniti znanje o usmenosti na tehniku prevođenja na hrvatski i odabir odgovarajućeg književnog idioma.
 4. Student će moći interpretirati epski tekst i staviti ga u kulturno-povijesni kontekst.
 5. Student će moći imenovati glavne likove i motive iz sanskrtskih epova.
 6. Student će moći prepoznati epske motive u suvremenoj indijskoj književnosti.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. The Rāmāyaṇa of Vālmīki, critically ed., G. H. Bhatt and U. P. Shah, 7 vols. Baroda: Oriental Institute
 2. The Mahābhārata (1933 – 1966), critically ed. by V. S. Sukthankar and others, 19 vols. Poona: BORI
 3. The Mahābhārata (1933 – 1966), critically ed. by V. S. Sukthankar and others, 19 vols. Poona: BORI
 4. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski i Ljetni semestar