Naziv
Sanskrtski seminar - književni 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69595
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje sa sanskrtskom klasičnom književnošću i s osobitostima funkcionalnoga stila klasične književnosti. Upoznavanje s pjesništvom, dramom i poetikom.
Sadržaj
 1. Uvod u klasičnu književnost kāvyu: uvod u književnu vrstu kojoj pripada tekst koji se čita na seminaru.
 2. Osobitosti funkcionalnoga stila klasične književnosti.
 3. Uvod u tekst koji se na seminaru čita: povijest, izdanja, prijevodi.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnog teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći prepoznati odlike funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye.
 2. Student će se moći koristiti pomoćnim elektroničkim resursima koji pomažu u prijevodu klasičnoga sasnkrtskog književnoga teksta.
 3. Student će moći primjeniti znanja iz gramatike klasičnoga sanskrta za prepoznavanje oblika u književnome tekstu.
 4. Sudent će moći samostalno predložiti i formulirati vlastiti prijevod književnoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom. Na seminarima se čita određeno djelo ili izabrani ulomci različitih reprezentativnih djela.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984.), A Hisotry of Classical Poetry: Sanskrit – Pāli – Prakrit, HIL, Wiesbaden.
 3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1899., pretisak 1976.), A History of Sanskrit Literature, London, Delhi.
 2. Winternitz, Moriz (1908., 1920.; pretisak 1968.), Geschichte der indischen Literatur I – III, Stuttgart.
 3. Keith, Arthur Berriedale (1920. pretisak 1966.), A History of Sanskrit Literature, Oxford.
 4. Konow, Sten (1920.), Das indische Drama, Berlin – Leipzig.
 5. Glasenapp, Helmuth von (1961.), Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart.
 6. Ježić, Mislav (2012) Amarukina stotina. Zagreb: ArTrezor.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar