Naziv
Sanskrtski seminar - književni 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69596
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Dublje upoznavanje sa sanskrtskom klasičnom književnošću, podrobnije upoznavanje s osobitostima sasnkrtskoga pjesništva, drame i poetike.
Sadržaj
 1. Uvod u klasičnu književnost kāvyu: uvod u književnu vrstu kojoj pripada tekst koji se čita na seminaru.
 2. Osobitosti funkcionalnoga stila lijepe književnosti.
 3. Uvod u tekst koji se na seminaru čita: povijest, izdanja, prijevodi.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga književnog teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će se moći koristiti pomoćnim elektroničkim resursima koji pomažu u prijevodu klasičnoga književnoga teksta na sasnkrtu.
 2. Sudent će moći samostalno predložiti i formulirati vlastiti prijevod književnoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
 3. Student će moći sažeti i protumačiti smisao tekstova na sanskrtu koji pripadaju različitim razdobljima, religijama i funkcionalnim stilovima.
 4. Student će moći objasniti i upotrijebiti osnovnu lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika i primijeniti je u analizi fonologije, morfologije, sintakse i semantike indoarijskih jezika (vedskoga, sanskrta, prakrta, hindskoga).
 5. Student će moći primijeniti filološku i književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom. Na seminarima se čita određeno djelo ili izabrani ulomci različitih reprezentativnih djela.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984.), A Hisotry of Classical Poetry: Sanskrit – Pāli – Prakrit, HIL, Wiesbaden.
 3. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1899., pretisak 1976.), A History of Sanskrit Literature, London, Delhi.
 2. Winternitz, Moriz (1908., 1920.; pretisak 1968.), Geschichte der indischen Literatur I – III, Stuttgart.
 3. Keith, Arthur Berriedale (1920. pretisak 1966.), A History of Sanskrit Literature, Oxford.
 4. Konow, Sten (1920.), Das indische Drama, Berlin – Leipzig.
 5. Glasenapp, Helmuth von (1961.), Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart.
 6. Ježić, Mislav (2012) Amarukina stotina. Zagreb: ArTrezor.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar