Naziv
Sanskrtski seminar - književni 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69597
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente dublje s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye, s morfosintaktičkim osobitostima uporabe zahtjevnih složenica, i sa sintaktičkim osobitostima jezika klasične poezije i proze; osposobiti studente za rad na zahtjevnim tekstovima klasične književnosti.
Sadržaj
 1. Uvod u odabrani tekst, njegova izdanja i književno-stilsko razdoblje. Povijesni i društveni kontekst.
 2. Napredna sanskrtska gramatika, osobitosti uporabe složenica, sinaktičke osobitosti klasičnoga stila.
 3. Sanskrtska metrika i poetika.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći u okviru raznovrsnih tradicionalnih i suvremenih gramatičkih pristupa, opisati i objasniti fonološke, morfološke i sintaktičke kategorije u staroindoarijskom (vedskom i sanskrtu) i srednjoindijskim jezicima (prakrtima) i usporediti ih i povezati s hrvatskim jezičnim sustavom.
 2. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove sanskrtske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
 3. Student će moći kategorizirati funkcionalne dijelove sanskrtskih složenica, razlikovati tipove složenica i ilustrirati njihove komunikacijske učinke.
 4. Student će moći samostalno prevesti sa klasičnoga sanskrta na hrvatski jezik tekstove za koje nisu potrebna zahtjevna specifična stručna znanja uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
Studenti pripremaju tekst kod kuće koji se zatim detaljno detaljno gramatički, ali i književno-estetski analizira na satu. Nastavnik moderira sat, ispravlja i predlaće smjernice za tumačenje teksta.
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni kolokvij.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984.), A Hisotry of Classical Poetry: Sanskrit – Pāli – Prakrit, HIL, Wiesbaden.
 3. Andrijanić, Ivan (2019) Gramatika sanskrta. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Macdonell, Arthur Anthony (1899., pretisak 1976.), A History of Sanskrit Literature, London, Delhi.
 2. Winternitz, Moriz (1908., 1920.; pretisak 1968.), Geschichte der indischen Literatur I – III, Stuttgart.
 3. Keith, Arthur Berriedale (1920. pretisak 1966.), A History of Sanskrit Literature, Oxford.
 4. Konow, Sten (1920.), Das indische Drama, Berlin – Leipzig.
 5. Glasenapp, Helmuth von (1961.), Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart.
 6. Ježić, Mislav (2012) Amarukina stotina. Zagreb: ArTrezor.
 7. Warder, Anthony Kennedy (1989 – 2004): Indian Kāvya Literature, 7 vols. Delhi: Motilal Banarsidass
 8. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar