Naziv
Sanskrtski seminar - književni 4
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69598
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je kolegija dodatno upoznati studente s osobitostima funkcionalnoga stila klasične sanskrtske književnosti kāvye, s morfosintaktičkim osobitostima uporabe zahtjevnih složenica, i sa sintaktičkim osobitostima jezika klasične poezije i proze; osposobiti studente za rad na zahtjevnim tekstovima klasične književnosti i interpretirati ih u skladu s načelima suvremene znanosti o knjoževnosti, kao i načelima klasične indijske poetike.
Sadržaj
 1. Dodatne napomene o funkcionalnom stilu klasične indijske književnosti, o složenicama i o naprednoj sintaksi.
 2. Principi i načela klasične indijske poetike, dodatne napomene o metrici.
 3. Ako se čita drugačiji tekst nego na Sanskrtskom seminaru - književnom 3, uvod u novi tekst. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga klasičnoga teksta sa studentima.

Ishodi učenja
 1. Student će moći objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu indijske i zapadne znanosti o književnosti - osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela.
 2. Student će moći primjeniti svoja prethodno stečena znanja iz gramatike i poetike klasičnoga stila na izradu vlastita prijevoda klasičnih djela služeći se rječnikom i drugim pomagalima.
 3. Student će moći predložiti vlastiti dotjerani književni prijevod odabranoga djela klasične sanskrtske književnosti.
 4. Student će moći prosuditi o vrijednosti djela klasične staroindijske književnosti služeći se prethodno stečenim znanjima.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Lienhard, Siegfried (1984.), A Hisotry of Classical Poetry: Sanskrit – Pāli – Prakrit, HIL, Wiesbaden.
 3. Andrijanić, Ivan (2019) Gramatika sanskrta. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Warder, Anthony Kennedy (1989 – 2004): Indian Kāvya Literature, 7 vols. Delhi: Motilal Banarsidass
 2. Macdonell, Arthur Anthony (1899., pretisak 1976.), A History of Sanskrit Literature, London, Delhi.
 3. Winternitz, Moriz (1908., 1920.; pretisak 1968.), Geschichte der indischen Literatur I – III, Stuttgart.
 4. Keith, Arthur Berriedale (1920. pretisak 1966.), A History of Sanskrit Literature, Oxford.
 5. Konow, Sten (1920.), Das indische Drama, Berlin – Leipzig.
 6. Glasenapp, Helmuth von (1961.), Die Literaturen Indiens von ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart.
 7. Ježić, Mislav (2012) Amarukina stotina. Zagreb: ArTrezor.
 8. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6., 7., 8. semestar