Naziv
Sanskrtski seminar - stručni 3
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69601
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje sa sanskrtskom stručnom književnošću i osobitosti funkcionalnoga stila stručne književnosti. Upoznavanje s različitim strukama poput filozofije, poetike, gramatike i drugih.
Sadržaj
 1. Uvod u stručnu književnost: uvod u struku kojoj pripada tekst koji se čita na seminaru.
 2. Osobitosti funkcionalnoga stila stručne književnosti.
 3. Uvod u tekst koji se na seminaru čita: povijest, izdanja, prijevodi. Uvod u elektronička pomagala: mrežni rječnici, elektronički tekstovi i drugo
 4. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 5. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 6. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 7. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 8. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 9. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 10. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 11. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 12. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 13. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 14. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima
 15. Čitanje i prevođenje izabranoga stručnoga teksta sa studentima

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti posebnosti funkcionalnoga stila stručne sanskrtske književnosti.
 2. Student će moći usporediti odlike stručnoga funkcionalnoga stila s drugim funkcionalnim stilovima sanskrtskim.
 3. Student će moći analizirati stručni tekst.
 4. Sudent će moći samostalno predložiti i formulirati vlastiti prijevod stručnoga teksta na hrvatski jezik uz pomoć rječnika.
Metode podučavanja
U početku semestra predavanja, u nastavku prijevodne vježbe sa studentima. Studenti pripremaju za domaću zadaću izabrani odsječak teksta i čitaju ga na satu s nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Ako je student izvršavao svoje obveze tijekom semestra stekao je uvjete za izlazak na kolokvij na kojem se dobiva opisna ocjena.

Obavezna literatura
 1. Katičić, Radoslav (1973), Stara indijska književnost, Zagreb: Izdavački zavod Matice hrvatske.
 2. Tekst izabran za čitanje na seminaru: kritičko ili drugo izdanje.
Dopunska literatura
 1. Knjige ili znanstveni (stručni) članci vezani uz tekst koji se na seminaru čita.

Izborni predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6., 8. semestar