Cilj
Sustavna podrška u koncipiranju, pripremanju i pisanju diplomskog rada.
Sadržaj
 1. a) hodogram izrade završnog rada b) apsolventski sindrom; blokade i "blokade"
 2. a) određivanje teme, mentora i jezika završnog rada b) stručna literatura: kako odabrati i naći relevantne izvore
 3. a) izvještaj o napretku b) obrazloženje teme, cilja/teze, metodologije, strukture, izbora literature
 4. a) izvještaj o napretku b) "obrada" literature, usustavljivanje znanja
 5. a) izvještaj o napretku b) kako strukturirati rad
 6. a) izvještaj o napretku b) uzusi citiranja, svjesni i nesvjesni plagijati
 7. a) izvještaj o napretku b) znanstveni stil
 8. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 9. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 10. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 11. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 12. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 13. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 14. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan
 15. otpada - seminar se održava svaki drugi tjedan

Ishodi učenja
 1. samostalno provesti kraće istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
 2. samostalno istražiti odabrani korpus književnih i srodnih tekstova uz pomoć književnokritičke i teorijske literature te sustavno izložiti zaključke
 3. isplanirati strukturu vlastitoga pisanog teksta na njemačkom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti
 4. primjenjivati vještine cjeloživotnoga učenja i jezičnoga usavršavanja u struci u ovisnosti o potrebama posla
Metode podučavanja
Sastanak svaki drugi tjedan. Izvješaji polaznika o pojedinim fazama rada; vođena diskusija
Metode ocjenjivanja
Rad sa studentom/studentima se ne ocjenjuje. Završni rad ocjenjuje povjerenstvo za obranu završnog rada.

Obavezna literatura
 1. Martin Kornmayer: Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht. Für Bacchelor, Master und Dissertation. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt 2008
Dopunska literatura
 1. Ovisi o prijavljenoj temi diplomskog rada polaznika

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij