Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 18. st. A
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79916
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkoga jezičnog izraza i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti između prosvjetiteljstva i weimarske klasike., te razviti sljedeća znanja i vještine: analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručno raspravljati o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje te pisanje seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. G. H. Brockes: Irrdisches Vergnügen in Gott
 3. G. H. Brockes: Irrdisches Vergnügen in Gott
 4. A. von Haller: Die Alpen
 5. A. von Haller: Die Alpen
 6. G. E. Lessing: Emilia Galotti
 7. G. E. Lessing: Emilia Galotti
 8. F. Schiller: Die Räuber
 9. F. Schiller: Die Räuber
 10. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 11. J. W. Goethe: Die Leiden des jungen Werther
 12. J. W. Goethe: Faust I
 13. J. W. Goethe: Faust I
 14. J. W. Goethe: Faust I
 15. Osvrt; komentar pristiglih seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela.
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja 18. stoljeća, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati pozalnika, vođena diskusija
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Vidi "Sadržaj"
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004.
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar