Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 19. st. A
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80898
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkoga jezičnog izraza i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti između romantizma i realizma, te razviti sljedeća znanja i vještine: analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručno raspravljati o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje te pisanje seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Odabrani lirski tekstovi romantizma (Novalis)
 3. Odabrani lirski tekstovi romantizma (Eichendorff)
 4. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg
 5. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg
 6. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf
 7. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf
 8. Odabrani lirski tekstovi Heinricha Heinea
 9. Odabrani lirski tekstovi Heinricha Heinea
 10. Georg Büchner: Dantons Tod
 11. Georg Büchner: Dantons Tod
 12. Johann Nestroy: Der Talisman
 13. Johann Nestroy: Der Talisman
 14. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe
 15. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe

Ishodi učenja
 1. 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela.
 2. 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 19. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja.
 4. 5. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati pozalnika, vođena diskusija.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni pribivati seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad. Svi navedeni elementi seminarske aktivnosti ulaze u završnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. Novalis, Gedichte (reader)
 2. Eichendorff, Gedichte (reader)
 3. Heinrich von Kleist: Prinz Friedrich von Homburg (reader)
 4. E. T. A. Hoffmann: Der goldene Topf (reader)
 5. Heinrich Heine, Gedichte (reader)
 6. Georg Büchner: Dantons Tod (reader)
 7. Johann Nestroy: Der Talisman (reader)
 8. Gottfried Keller: Romeo und Julia auf dem Dorfe (reader)
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar