Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 1A
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
79918
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkoga jezičnog izraza i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti između naturalizma i 1945., te razviti sljedeća znanja i vještine: analizirati i interpretirati književne tekstove u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručno raspravljati o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje te pisanje seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Gerhart Hauptmann: Die Weber
 3. Gerhart Hauptmann: Die Weber
 4. Arthur Schnitzler: Reigen
 5. Arthur Schnitzler: Reigen
 6. Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal: Gedichte in Auswahl
 7. Stefan George, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal: Gedichte in Auswahl
 8. Thomas Mann: Tod in Venedig
 9. Thomas Mann: Tod in Venedig
 10. Expressionistische Lyrik (Menschheitsdämmerung, in Auswahl: G. Benn, G. Heym, G. Trakl)
 11. Expressionistische Lyrik (Menschheitsdämmerung, in Auswahl: G. Benn, G. Heym, G. Trakl)
 12. Franz Kafka: Die Verwandlung
 13. Franz Kafka: Die Verwandlung
 14. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper
 15. Bertolt Brecht: Die Dreigroschenoper

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od moderne do Drugog svjetskog rata, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati pozalnika, vođena diskusija
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Vidi "Sadržaj"
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004.
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar