Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 A
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80895
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti toga razdoblja, te razviti sljedeća znanja i vještine: analiza i interpretacija književnih tekstova u kontekstu njihova nastanka i djelovanja (estetski, genološki, društveni, kulturni, medijski, biografski aspekti), stručna rasprava o osobnim čitateljskim iskustvima i pitanjima književnoga vrednovanja, usmeno referiranje i pisanje seminarskog rada.
Sadržaj
 1. Dogovor o silabusu i studentskim obvezama
 2. Paul Celan i Ingeborg Bachmann: izbor iz lirike
 3. Paul Celan i Ingeborg Bachmann: izbor iz lirike
 4. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame
 5. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame
 6. Günter Grass: Katz und Maus
 7. Günter Grass: Katz und Maus
 8. Peter Handke: Kaspar
 9. Peter Handke: Kaspar
 10. Thomas Bernhard: Der Theatermacher
 11. Thomas Bernhard: Der Theatermacher
 12. Christa Wolf: Kassandra
 13. Christa Wolf: Kassandra
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989.
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela
 2. Nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove i vrste, metričke oblike te stilske figure na njemačkom jeziku
 3. Izraziti specifičnosti književnopovijesnih razdoblja od 19. stoljeća nadalje, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja
 4. Nabrojiti najvažnije autore i djela njemačke književnosti i pridružiti ih odgovarajućim stilskim formacijama i književno-povijesnim razdobljima
Metode podučavanja
Inicijalno izlaganje, referati polaznika, diskusija o pročitanim tekstovima, traženje poveznica sa širim kontekstom povijesti književnosti.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni nazočiti seminaru, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Primarna literatura: 1. Paul Celan i Ingeborg Bachmann: izbor iz lirike; 2. Friedrich Dürrenmatt: Der Besuch der alten Dame; 3. Günter Grass: Katz und Maus; 4. Peter Handke: Kaspar; 5. Thomas Bernhard: Der Theatermacher; 6. Christa Wolf: Kassandra; 7. Iz njemačke književnosti nakon 1989.
 2. Sekundarna literatura: literatura preporučena uz predavanje, te sljedeći naslovi: Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre. 7. Auflage. Opladen 1984. - Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie. 9. Auflage. Paderborn 2004. - Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar