Naziv
Seminar iz njemačke književnosti 20. st. 2 B
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80896
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati književnost njemačkog jezičnog izraza nakon 1945. i ključne fenomene njemačke društvene i kulturne povijesti toga razdoblja. Prosudba osobnih čitateljskih iskustava i pitanja književnoga vrednovanja u kontekstu suvremene književnosti njemačkoga govornog izraza.
Sadržaj
 1. kratke priče W. Borcherta i W. Schnurrea
 2. kratke priče H. Boella
 3. kratke priče I. Aichinger
 4. Max Frisch: Andorra
 5. Max Frisch: Andorra
 6. Ernst Jandl: izbor iz lirike
 7. H. M. Enzensberger: izbor iz lirike
 8. Heiner Müller: Hamletmaschine
 9. Heiner Müller: Hamletmaschine
 10. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 11. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 12. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 13. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)

Ishodi učenja
 1. Opisati posebnosti razvoja književnih rodova drugoj polovini 20. stoljeća u književnosti njemačkoga govornog izraza
 2. Izraziti stav prema pitanjima književnog vrednovanja tekstova.
 3. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti - osnovne književno-kritičke pojmove u analizi književnoga djela.
 4. Izraziti specifičnosti suvremenih književnopovijesnih razdoblja, kao i društveno-povijesnih srodnosti i razlika u razvoju pojedinih književnosti njemačkoga govornog područja.
 5. Izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela iz njemačkoga govornog područja
 6. Kritički prosuđivati o pojedinim književnim pojavama iz njemačkoga govornog područja u odnosu na društveno-povijesni kontekst
Metode podučavanja
inicijalno izlaganje, referati polaznika, vođena diskusija, pismene vježbe kao priprema za seminarski rad
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni redovito pohađati seminar, redovito čitati prema rasporedu rada i sudjelovati u raspravi, pripremiti jedno usmeno izlaganje te predati pismeni rad. Svi navedeni elementi seminarske aktivnosti ulaze u završnu ocjenu.

Obavezna literatura
 1. kratke priče W. Borcherta i W. Schnurrea
 2. kratke priče H. Bölla
 3. kratke priče I. Aichinger
 4. Max Frisch: Andorra
 5. Max Frisch: Andorra
 6. Ernst Jandl: izbor iz lirike
 7. H. M. Enzensberger: izbor iz lirike
 8. Heiner Müller: Hamletmaschine
 9. Heiner Müller: Hamletmaschine
 10. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 11. Martin Walser: Ein fliehendes Pferd
 12. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 13. Elfriede Jelinek: Die Liebhaberinnen
 14. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
 15. Iz njemačke književnosti nakon 1989 (po dogovoru, najnovija produkcija)
Dopunska literatura
 1. Bernhard Asmuth: Aspekte der Lyrik. Mit einer Einführung in die Verslehre.
 2. Jochen Vogt: Aspekte erzählender Prosa. Eine Einführung in Erzähltechnik und Romantheorie.
 3. Bernhard Asmuth: Einführung in die Dramenanalyse. 6. Auflage. Stuttgart 2004.
 4. Ralf Schnell: Geschichte der deutschsprachigen Literatur seit 1945. 2. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler 2003.
 5. Jürgen Egyptien: Einführung in die deutschsprachige Literatur seit 1945. Darmstadt: WBG 2006.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar