Naziv
Seminar iz provincijalne arheologije 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142665
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Cilj seminara je proširivanje znanja o rimskim provincijalnim kamenim spomenicima te razumijevanja pokretnih nalaza i materijalne ostavštine rimskog doba.
Sadržaj
 1. Seminarska radionica "Kako prepoznati, datirati i interpretirati rimske provincijalne kamene spomenike" I.
 2. Seminarska radionica "Kako prepoznati, datirati i interpretirati rimske provincijalne kamene spomenike" II.
 3. Seminarska radionica "Kako prepoznati, datirati i interpretirati rimske provincijalne kamene spomenike" III.
 4. Seminarska radionica "Kako prepoznati, datirati i interpretirati rimske provincijalne kamene spomenike" IV.
 5. Seminarska radionica "Kako prepoznati, datirati i interpretirati rimske provincijalne kamene spomenike" V.
 6. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 7. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 8. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija+ diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 9. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 10. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 11. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 12. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija +diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 13. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 14. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu
 15. predstavljanje seminarskog rada: izlaganje + PowerPoint prezentacija + diskusija polaznika seminara o izloženom seminarskom radu

Ishodi učenja
 1. Studenti će steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za prepoznavanje rimskoh kamenih spomenika i pokretnog materijala
 2. Studenti će moći primijeniti metodološki ispravan način interpretacije prikazanog sadržaja
 3. Studenti će moći samostalno riješiti određene probleme vezane uz određivanje vremena nastanka djela
 4. Studenti će moći izložiti seminarski rad i prikazati PowerPoint prezentaciji pred drugim studentima
 5. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja.
 6. Studenti će moći sudjelovati u kritičkoj raspravi nakon izlaganja seminarskih radova ostalih studenata.
 7. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja

seminarske radionice + mentorski rad+samostalni zadaci
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).

Preduvjeti za ocjenjivanje seminara su:
a) 100% nazočnost na radionicama i seminarima
b)predaja prezentacije i rada u unaprijed dogovorenom terminu
c) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu

U izradi zaključne ocjene seminara vrednuju se:
a) pisani rad (50% ukupne ocjene),
b) način izlaganja vlastitog rada (25% ukupne ocjene)
c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. Popis obavezne literature se mijenja jer on ovisi o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru / The list of required literature changes because it depends on the topic being analyzed in that semester
Dopunska literatura
 1. Popis dodatne literature se mijenja jer on ovisni o zadanoj temi koja se analizira u tom semestru / The list of supplementary literature changes because it depends on the topic being analyzed in that semester

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij