Naziv
Seminar iz provincijalne arheologije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
142666
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Proširiti znanje i razumijevanje o određenom problemu u okviru provincijalne arheologije.
Sadržaj
 1. Uvod u temu seminara
 2. Teme seminara
 3. Citiranje i literatura
 4. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 5. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 6. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 7. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 8. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 9. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 10. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 11. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 12. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 13. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 14. Izlaganja studentskih seminarskih radova
 15. Izlaganja studentskih seminarskih radova

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći kritički se osvrnuti na kronološki i tipološki položaj određene građe unutar postojećih kronologija i tipologija
 2. Studenti će moći napisati i objaviti znanstveno i stručno djelo
 3. Studenti će moći steći kompetencije ciljanog skupljanja podataka i interpretacije podataka za pisanje znanstvenog rada.
 4. Studenti će moći argumentirati svoje stavove i iznijeti kritičko mišljenje o postojećim spoznajama na osnovi stečenog znanja
 5. Studenti će moći steći vještine nužne za daljnji znanstveno-istraživački rad na doktorskom studiju.
Metode podučavanja
Seminari i radionice, samostalni zadaci i mentorski rad
Metode ocjenjivanja
Seminar se ocjenjuje brojčanom ocjenom - „odličan“ (5), „vrlo dobar“ (4), „dobar“ (3), „dovoljan“ (2) i „nedovoljan“ (1).

Preduvjeti za ocjenjivanje proseminara su:
a) 100% nazočnost na proseminaru
b) prezentacija rada u unaprijed dogovorenom terminu
c) predaja pprezentacije i rada u unaprijed dogovorenom terminu

U izradi zaključne ocjene proseminara vrednuju se:
a) pisani rad (50% ukupne ocjene),
b) izlaganje vlastitog rada (25% ukupne ocjene)
c) sudjelovanje u raspravama nakon izlaganja radova (25% ukupne ocjene)

Obavezna literatura
 1. N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
 2. A. Durman (ur.), Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, Zagreb 2006.
 3. R. Matijašić, Povijest hrvatskih zemalja u antici do cara Dioklecijana, Biblioteka Hrvatska povijest. Povijest hrvatskih zemalja u antici, Zagreb 2009.
 4. M. Sanader, Antički gradovi u Hrvatskoj, Zagreb 2004.
 5. M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
 6. M. Sanader, Grci na otocima i obali istočnog Jadrana. U: Imago provinciarum, Zagreb 2008, str. 51–59.
 7. M. Šašel Kos, P. Scherrer, The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Situla 41, Ljubljana 2003.
 8. M. Šašel Kos, P. Scherrer, The autonomous towns of Noricum and Pannonia, Situla 42, Ljubljana 2004.
 9. B. Migotti (ur.), The archaeology of Roman southern Pannonia: the state of research and selected problems in the Croatian part of the Roman province of Pannonia, BAR International Series 2393, Oxford 2012.
 10. J. J. Wilkes, Dalmatia, Harward 1969.
Dopunska literatura
 1. Student ovisno o temi seminara, na osnovi obavezne literature i u dogovoru s mentorom dogovara dopunsku literaturu potrebnu za pripremanje i pisanje seminarskog rada. / Depending on the topic of the seminar, the student uses the required literature and, in agreement with the mentor, determines additional literature needed to prepare and write the seminar paper

Obavezan predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij