Naziv
Seminar iz semiologije i filozofije jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
160818
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje sa klasičnim i suvremenim koncepcijama dijaloške i analitičke spoznaje u filozofiji.
Sadržaj
 1. Razgovor o pojmovima 'dijalog' i 'analiza' u filozofiji
 2. Izlaganje i razgovor o odnosu izraza (jezične forme) i sadržaja (pojma) u antičkoj filozofskoj tradiciji (Platon i Aristotel)
 3. Izlaganje i razgovor o odnosu jezične forme i sadržaja u modernoj filozofiji (Nietzsche i romantička filozofija jezika)
 4. Uvodno izlaganje i razgovor: Sokratova 'filologija' i jezična metoda dolaženja do istine u suvremenosti (psihoanaliza i ideja 'jezične metode' liječenja).
 5. Čitanje i analiza pasusa o Sokratovoj 'majeutičkoj metodi” u Platonovom dijalogu “Teetet”.
 6. Majeutička metoda i dijalektika: vrijednost retoričkih i logičkih figura (analogija, primjer, poredba, paradigma).
 7. Analogija, mit, pripovijest. — Metafora seljaka-sijača i Platonova 'kritika pisma' (Fedar).
 8. Pisanje i usmenost: razgovor o pismenim radovima (interpretacije). — Analiza dviju metafora: “pisanje po vodi” i “pisanje u dušu”, odnos dijaloga Fedar i Teetet.
 9. Dijalektika i analiza kod Platona. — Aristotelov 'Protreptik' i koncept filozofije.
 10. Fenomenalna analiza i otkriće svrhe: samosvrhe kao stanovište uma.
 11. Ideja samosvrhe i Aristotelove opservacije o metodi i analizi. — Geometrijska koncepcija analize i njezina metaforička upotreba u filozofiji: dva aspekta analize (redukcija i konstrukcija).
 12. Dijalog, dijalektika i diereza u Platonovoj koncepciji metode filozofskog istraživanja.
 13. Aristotelova koncepcija “sintetičke analize”.
 14. Suvremene koncepcije dijaloške spoznaje
 15. Suvremene koncepcije analitičke spoznaje

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s klasičnim i suvremenim koncepcijama dijaloga kao forme spoznaje u filozofiji.
 2. Povezivanje filozofije s kulturnim kontekstom.
 3. Razumijevanje filozofije kao medija
 4. Primjena analitičkog i dijaloškog načina spoznavanja na izvanfilozofski kontekst
Metode podučavanja
izlaganje, razgovor
Metode ocjenjivanja
Završni pismeni rad.

Obavezna literatura
 1. Platon, Teetet, Zagreb: Naprijed, 1974 Platon, Fedar, Zagreb: Demetra 1997.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar