Naziv
Shakespeare
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52240
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Kolegij je organiziran kao analiza djela Williama Shakespearea s posebnim obzirom na činjenicu da je pisano za kazališnu izvedbu. Kolegij se bavi pomnim čitanjem i analizom šest drama, uz diskusiju odabrane kritičke literature relevantne za interpretaciju tog aspekta. Glavni je cilj kolegija istaknuti središnje poetičke značajke Shakespeareova dramskog stvaralaštva, koje je od osobite važnosti u povijesti engleske književnosti, kao osnovu za upoznavanje i čitanje njegova opusa.
Sadržaj
 1. Introduction
 2. A Midsummer Night’s Dream - Performance
 3. A Midsummer Night’s Dream - Performance
 4. The Tempest - Directing
 5. The Tempest - Directing
 6. Measure for Measure - Genre
 7. Measure for Measure - Genre
 8. Macbeth - Illusion
 9. Macbeth - Illusion
 10. Richard III - Acting
 11. Richard III - Acting
 12. Coriolanus - Role
 13. Coriolanus - Role
 14. Conclusion
 15. Evaluation

Ishodi učenja
 1. izdvojiti i analizirati relevantne obrasce književno-povijesnih razdoblja i individualnih književnih djela engleskoga govornog područja
 2. prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovnu kritičku aparaturu znanosti o književnosti – osnovne književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela
 3. primijeniti naučenu književnokritičku aparaturu i temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju književnih djela
Metode podučavanja
pomno čitanje književnih tekstova i kritičke literature; aktivno sudjelovanje studenata u nastavi
Metode ocjenjivanja
seminarski rad
sudjelovanje u nastavi

Obavezna literatura
 1. Tomislav Brlek, “Ill Seen, Well Said (On the Uses of Rhetoric in Julius Caesar and Coriolanus)”
 2. Nicholas Brooke, “Richard III (1593?)”
 3. Joan M. Byles, “Macbeth: Imagery of Destruction”
 4. Lily B. Campbell, “The Tragical Doings of King Richard III"
 5. T.S. Eliot, “Introduction”
 6. Northrop Frye, On Shakespeare, 34-50; 140-153; 171-186
 7. Marjorie Garber, Shakespeare’s Ghost Writers, 39-68; 116-165
 8. René Girard, A Theater of Envy: William Shakespeare, 29-79; 167-173; 234-242
 9. G. Wilson Knight, The Wheel of Fire, 140-159
 10. G. Wilson Knight, The Imperial Theme, 125-198
 11. Jan Kott, Shakespeare Our Contemporary, 3-46; 68-78; 141-167; 171-190; 237-278
 12. Jan Kott, “Head for Maidenhead, Maidenhead for Head: The Structure of Exchange in Measure for Measure”
 13. Jan Kott, The Bottom Translation, 29-106
 14. Jerry D. McGuire, “Shakespeare’s Tempest: Rhetoric and Poetics”
 15. Ruth Nevo, Tragic Form in Shakespeare, 214-257; 356-404
 16. A.P. Rossiter, Angel with Horns, 1-22; 235-252
 17. Ernest Schanzer, The Problem Plays of Shakespeare, 71-131
 18. L. Stevenson, “Design and Structure in Measure for Measure”
Dopunska literatura
 1. A Companion to Shakespeare, ed. David Scott Kastan (Oxford: Blackwell, 1999)
 2. The Oxford Companion to Shakespeare, eds. Michael Dobson and Stanley Wells (Oxford: Oxford University Press, 2005)
 3. The Oxford Handbook of Shakespeare, ed. Arthur F. Kinney (Oxford: Oxford University Press, 2012)
 4. Shakespeare: an Oxford Guide, eds. Stanley Wells and Lena Cowen Orlin (Oxford: Oxford University Press, 2003)
 5. The Oxford Illustrated History of Shakespeare on Stage, ed. Jonathan Bate and Russell Jackson (Oxford: Oxford University Press, 2001)
 6. The Routledge Companion to Directors’ Shakespeare, ed. John Russell Brown (London: Routledge, 2008)
 7. John Russell Brown, William Shakespeare: Writing for Performance (London: Macmillan, 1996)

Izborni predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar