Naziv
Silasci u Podzemlje: rituali plodnosti u drevnim svjetskim religijama
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
3
Šifra
142490
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Kolegijem se želi problematizirati jedan aspekt religijskog izražaja drevnih, predkrščanskih vjerovanja. Naglasak će biti na ranim tradicijama starog Istoka, pisanim svjedočanstvima o Podzemlju, silasku i izlasku iz njega i problemima kulta plodnosti. Osnovni je cilj da se komparatističkom analizom sa srodnim aspektima religija ostalih drevnih kultura ukaže na sličnosti i razlikeu pojedinim tradicijama, te da se pokuša utvrditi razloge tih sličnosti i razlika.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s gradivom
 2. Najstarija svjedočanstva o kultu plodnosti; Velike božice neolitika, Inana u Sumeru
 3. Najstariji pisani izvor o silasku u Podzemlje – Inanin silazak u Podzemlje; čitanje i analiza mita; pregled raznih interpretacija mita
 4. Mezopotamski mitovi i rituali vezani uz obnovu prirode i pravilnog uređenja svijeta; Enlil i Ninlil; sumerska ljubavna poezija (Inana i Dumuzi); „sveto vjenčanje“; „sveta prostitucija“
 5. Mezopotamski Svijet mrtvih i ostali silasci u Podzemlje; Ereškigal i Nergal, Dumuzi, Enki, Gilgameš i Enkidu; čitanje i analiza relevantnih djelova Epa u Gilgamešu i mitova o Dumuziju
 6. Kanaanski silasci u Podzemlje; Baal i Anat; čitanje ugaritskih pisanih izvora
 7. Hetitski silasci u Podzemlje; čitanje i analiza mita o Telepinuu/“Bogu koji nestaje“; simbolika pčele kod Hetita i u egejskom svijetu; usporedba s muhom u Mezopotamiji
 8. Anadolska velika božica Kibela i Atis; štovanje Adonisa; čitanje i analiza mitova; rituali vezani uz ove tradicije
 9. Egipatski silazak u Podzemlje; borba Ozirisa i Seta; pregled mitova i svetkovina povezanih s tom mitološkom tradicijom
 10. Grčki silasci u Podzemlje i mistični kultovi i svetkovine, Perzefonina otmica, Had, Demetra, Dioniz, Orfej; pregled mitova i izvora o Eleuzinskim misterijama i Antesterijama
 11. Keltski i nordijski silasci u Podzemlje; bogovi Podzemlja, mitovi i rituali obnove prirode; uloga ljudskih žrtava
 12. Silasci u Podzemlje u predkolumbovskoj Americi; analiza pojedinih božanstava i mitova vezanih uz rituale plodnosti kod Inka, Maja i Asteka; simbolika kulta predaka i puštanja krvi
 13. Silasci u Podzemlje u drugim svjetskim religijama
 14. Biblijska svjedočanstva o smrti i uskrsnuću i usporedba s prethodno iznesenim podacima
 15. Sažetak i usporedna analiza svega iznesenog na prethodnim predavanjima

Ishodi učenja
 1. Razvijanje istraživačke i analitičko-intepretativne prakse studenata
 2. razvijanje kritičkih, analitičkih i interpretacijskih umijeća
 3. razvijanje umijeća problemske konceptualizacije
 4. postaviti istraživačko pitanje ili problem u radu manjeg opsega
Metode podučavanja
Frontalna nastava, predstavljanje i interpretacija izvora nakon čega se očekuje rasprava. Dodijeljivanje samostalnih istraživačkih zadataka i pojedinačni rad s polaznicima
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra može postići ukupno 100 bodova. Minimalan broj bodova za prolazak kolegija je 50. Redovito polaženje nastave donosi do 20 bodova a osobni istraživački zadatak koji se dokazuje praktičnim radom i dužim esejem do 80 bodova.

Obavezna literatura
 1. Thespis : ritual, myth, and drama in the ancient Near East / Theodor H. Gaster, 1966.
 2. The ancient Egyptians : religious beliefs and practices / A.Rosalie David, 1982.
 3. Mitologija Bliskog istoka / John Gray ; s engleskoga preveo Matej Jeličić. Opatija : "Otokar Keršovani", [1987.].
 4. Književnost drevnog Bliskog Istoka / Marko Višić ; [izrada crteža Milivoj Mervar]. Zagreb : Naprijed, 1993.
 5. Mitologija i religija Hetita / [prevod Slavica Brkić, Vesna Mladenović]. [2. izd.]. Beograd : Dečja knjiga, 1990.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar