Naziv
Sintaktička analiza II
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
80897
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Osvješćivanje pluralnosti sintaktičkih klasifikacija i postavaka, usvajanje metoda i načela sintaktičke analize na razini rečenice i rečeničnih dijelova, kontrastiranje hrvatske i njemačke sintakse.
Sadržaj
 1. Osnove sintaktičke analize;
 2. Sintaktička terminologija
 3. Osnove kontrastivne sintaktičke analize - hrvatski i njemački
 4. Rečenični dijelovi
 5. Subjekt i subjektni skup
 6. Predikat i predikatni skup
 7. Sekundarni rečenični dijelovi
 8. Atribut i apozicija
 9. Složena rečenica
 10. Nezavisno složena rečenica
 11. Zavisno složena rečenica
 12. Višestruko složena rečenica
 13. Atributna rečenica
 14. Priložna zavisna rečenica
 15. Sinteza, ponavljanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti i upotrebljavati osnove sintaktičke termine na razini rečenice
 2. Sintaktički analizirati složene rečenice na njemačkom
 3. Prepoznati i objasniti specifičnosti različitih tipova složenih rečenica u njemačkom jeziku
 4. Objasniti sličnosti i razlike između njemačkog i hrvatskog jezika na razini rečenične sintakse
Metode podučavanja
analiza autentičnih tekstova, pojedinačni i grupni rad
Metode ocjenjivanja
priprema referata, kraće pismene provjere znanja

Obavezna literatura
 1. Helbig, Gerhard / Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin et al.: Langenscheidt, 2004.
Dopunska literatura
 1. Hentschel, Elke; Harald Weydt: Handbuch der deutschen Grammatik, 3. Aufl., Berlin - New York: Walter de Gruyter
 2. Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik, Bd. 2: Der Satz, Stuttgart - Weimar: Metzler, 1999.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar