Naziv
Socijalna povijest ideja
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51315
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Predmet studentima treba omogućiti usvajanje odgovarajućih znanja, metoda i vještina za samostalno razumijevanje pretpostavki i ideja različitih intelektualnih svjetova i društava. Studenti bi trebali razviti sposobnosti da intelektualne i idejne sustave i pojedinačna pitanja mogu razmatrati s različitih stajališta.
Sadržaj
 1. Predmet uvodi u interdiscplinarno proučavanje intelektualnog razvoja suvremenog društva, kao i društvenih, kulturnih, političkih i ekonomskih pretpostavki prevladavajućih oblika znanja i režima prakse. Predmet je zamišljen kao niz teorijskih istraživanja u kojima se analiziraju i raspravljaju temelji, izvori i oblici različitih ideja, sklopova ideja i teorijskih koncepata kako se pojavljuju u filozofiji, znanostima, medicini, pravu, komparativnoj književnosti, umjetnostima, folkloru, povijesti j
 2. .
 3. .
 4. .
 5. .
 6. .
 7. .
 8. .
 9. .
 10. .
 11. .
 12. .
 13. .
 14. .
 15. .

Ishodi učenja
 1. Razumjeti društvene pretpostavke nastanka, razvoja i promjena u društvenom značenju i vrednovanju pojedinih ideja i teorijskih koncepata
 2. Sposobnosti kritičkog promišljanja različitih pristupa i pozicija u razumijevanju društvenih fenomena (uključujući i vlastitu)
 3. Sposobnosti kritičkog čitanja i pismenog izražavanja na jasan i argumentirani način i uz svijest o različitim perspektivama
 4. Sposobnost analize i interpretacije teksta unutar konteksta u kojem je pisan
Metode podučavanja
predavanja, seminarske rasprave
Metode ocjenjivanja
samostalni pisani rad i eseji (iz tematskog kruga kolegija), sudjelovanje u seminaru.

Obavezna literatura
 1. Literatura ovisi o odabranoj individualnoj temi za obradu u pisanom radu unutar teme koja se određene akademske godine obrađuje na kolegiju i dogovara se sa nastavnikom
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar