Naziv
Sociobiologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
65530
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Okvirni sadržaj kolegija: Kako bi se pružio povijesni kontekst studenti će se upoznati s povijesno-glavnim pravcima biologizma u sociologiji. Ali posebna pažnja posvetit će se temama koje se obrađuju u okviru američke (Wilson, Trivers) i britanske vrste sociobiologije (Hamilton, Dawkins, Maynard-Smith). Glavni naglasak predavanja i seminara bit će na nekoliko osnovnih problemskih cjelina sociobiologije:
• agresivnost, teritorijalnost, altruizam
• srodnička selekcija vs grupna selekcija
• jedinice nasljeđivanja (genom, genotip, gen, grupa-deme-populacija, vrsta)
• recipročni altruizam
• roditeljska investicija i fraternalni konflikt
• kako nastaje ravnoteža strategija (temelji teorije igara)

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Krajnji cilj nastave jest pokušaj da studenti pomoću Hamiltonove formule (inclusive fitness), Triversovih hipoteza (o recipročnom altruizmu, sukobu generacija) i elementarne teorije igara pokušaju opisati društvene fenomene koji u literaturi još nisu (dovoljno) obrađeni. Težište rasprava na seminaru jest pitanje primjerenosti sociobioloških tvrdnji i zaključaka, («koje istražene mehanizme načelno ili stvarno možemo (smijemo?) primijeniti u sociologiji», koje vrste uobičajenih antropoloških objašnjenja društvenih fenomena time postaju izlišne, koje biološke ideje pružaju «heurističko obećanje» za budući razvoj antropologije?)
Sadržaj
 1. Povijest evolucijskih teorija ponašanja (Darwin, Lorenz, Mayr) i ideja spolne selekcije (anisogamija, dimorfizam...)
 2. Osnovni pojmovi sociobiologije (Hamilton + Dawkins); ideja srodničke selekcije i "sebičnog gena"
 3. Osnovni pojmovi sociobiologije 2 (Axelrod, teorija igara, evolucija altruizma)
 4. Primjena ideje anisogamije i dimorfizma u mehanizmima parenja (različite matrice isplate ponašanja po spolu)
 5. Koordinacija i konflikt zbog različitih matrica isplate po spolu, po redosljedu rađanja, po broju partnera... (kratkoročne i dugoročne strategije)
 6. Koji su oblici socijalnosti "neodrživi"? Predviđanja iz teorije srodničke selekcije i teorije igara
 7. Evolucijska teorija, dual inheritance theory, sociobiologija (sličnosti i razlike)
 8. Što su "evolucijski stabilne strategije"?
 9. Isplativost agresivnosti i teritorijalnosti kao strateških ponašanja (primjeri)
 10. Evolucijski "ključevi" prepoznavanja i greške. Teorija menadžmenta grešaka. (False positives, false negatives)
 11. Ideja modularnosti i epohe/ere evolucijske adaptibilnosti. Njihova važnost u objašnjenju današnjih neprilagođenih ponašanja
 12. Ideja "odbjegle selekcije"
 13. Što su bihevioralne adaptacije, a što egzaptacije? Na koje fenomene (kada?) smijemo koristiti/primijeniti pojam adaptacije/egzaptacije?
 14. Politika i sociobiologija: koja predviđanja o političkom ponašanju pruža sociobiologija. Koncepcije ljudske prirode i očekivanja o ljudskom ponašanju
 15. Etika i sociobiologija: Koliko pomaže "matematika" interesa? Za što je sociobiologija korisna? Wrap up-

Ishodi učenja
 1. Objasniti i analizirati teorijske koncepte srodničke, vrsne i spolne selekcije, Hamiltonova pravila ("sebičnog gena"), i osnovne pojmove teorije igara zbog objašnjenja altruizma (iz IU1)iru različitih polja antropologije (iz IU1)
 2. Protumačiti kako se spomenuti teorijski pojmovi i hipoteze primijenjuju na fenomene agresivnosti, teorije prehranjivanja, roditeljske brige, selekcije partnera, ljubomore i osnovnih društvenih obrazaca (egzogamija) (iz IU2)
 3. Usporediti konstrukte istih pojmova/hipoteza u srodnim znanstvenim poddisciplinama: evolucijskoj psihologiji, dual inheritance theory... (i IU3)
 4. Opisati temeljne oblike modeliranja i predviđanja empirijskih nalaza na temelju osnovnih modela (Hamilton, teorija igara, teorija racionalnog izbora, foraging theory...) (iz IU4) metode istraživanja u različitim poljima antropologije
 5. Prepoznati etičke aspekte spomenutog modeliranja, i usporediti uobičajene etičke koncepcije s modelima teorije racionalnog izbora (iz IU5)
Metode podučavanja
Predavanja
Obrada literature na satu (rasprava po pročitanim odlomcima)
Reakcijski test / provjera razumijevanja i primjene modela na izabrani fenomen (na pr. egzogamija, Westermarkov efekt)
PPT Prezentacije // Materijali na Omegi //
Jednom u semestru: skraćeni dokumentarni film (R. Winston: Human Instinct 2)
Metode ocjenjivanja
20% dolasci; 10% reakcijski test; 30% pismeni test (10 pitanja); 20% usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Darko Polšek, ur., Sociobiologija, Jesenski-Turk, Zagreb
 2. Kardum, Igor. Evolucija društvenog ponašanja, Jesenski-Turk, Zagreb
 3. Hrgović, Josip, Darko Polšek, (ur.) Evolucija društvenosti, Jesenski-Turk, Zagreb
Dopunska literatura
 1. David Buss: Evolucijska psihologija, Slap, Jastrebarsko
 2. Tooby, Barkow, Cosmides, Adaptive Mind
 3. Mayr, Ernst, To je biologija
 4. Mayr, Ernst, Jedan dugi argument
 5. Matt Ridley, Genom
 6. Wilson, Edward, Sociobiology
 7. Mark Ridley (ur.) Evolucija, Jesenski-Turk, Zagreb

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar