Naziv
Didaktika povijesti II.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
124442
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Razvoj studentskih kompetencija za poučavane povijesti u osnovnoj i srednjoj školi.
Sadržaj
 1. Koncepti povijesnog mišljenja: vrijeme i prostor
 2. Koncepti povijesnog mišljenja: uzroci i posljedice
 3. Koncepti povijesnog mišljenja: promjena i kontinuitet
 4. Koncepti povijesnog mišljenja: povijesni izvori
 5. Koncepti povijesnog mišljenja: povijesni izvori
 6. Koncepti povijesnog mišljenja: perspektive
 7. Razvoj kritičkog mišljenja u nastavi povijesti
 8. Poučavanje osjetljivih i kontroverznih pitanja
 9. Vrednovanje u nastavi povijesti
 10. Vrednovanje u nastavi povijesti
 11. Vrednovanje u nastavi povijesti
 12. Planiranje nastave povijesti
 13. Planiranje nastave povijesti
 14. Prilagodba nastave povijesti učenicima s posebnim potrebama
 15. Izvanučionička nastava povijesti - muzeji, arhivi, lokaliteti, lokalna povijesti

Ishodi učenja
 1. Analizirati ulogu i značenje koncepata povijesnog mišljenja u učenju i poučavanju povijesti.
 2. Analizirati ulogu i značenje primarnih i sekundarnih povijesnih izvora u učenju i poučavanju povijesti.
 3. Primijeniti učinkovite strategije za razvoj kritičkog mišljenja u nastavi povijesti.
 4. Primijeniti učinkovite strategije za poučavanje osjetljivih i kontroverznih pitanja.
 5. Objasniti različite vrste i tipove vrednovanja te primijeniti učinkovite strategije za vrednovanje učeničkih postignuća u nastavi povijesti.
 6. Objasniti različite prioritete učenika s posebnim potrebama u nastavi povijesti.
 7. Objasniti mjesto i ulogu različitih oblika izvanškolske nastave u nastavi povijesti.
 8. Objasniti značenje planiranja u nastave te izraditi različite vrste planova.
 9. Demonstrirati profesionalnu predanost nastavničkom pozivu.
Metode podučavanja
Izravno poučavanje, suradničko učenje, rješavanje problema, vođeno otkrivanje, iskustveno učenje
Metode ocjenjivanja
Testovi (kolokviji), obavezni studentski radovi, praćenje studentske aktivnosti u nastavi.

Obavezna literatura
 1. R. Stradling, Nastava europske povijesti 20. stoljeća, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja.
 2. R. Stradling, Multiperspektivnost u nastavi povijesti: priručnik za nastavnike, Zagreb, 2005.
 3. Z. Nikolić Jakus, Uvod u studij povijesti. Historiografski praktikum, Zagreb, 2008., odabrana poglavlja.
 4. K. Jenkins, Promišljanje historije, Zagreb, 2008.
 5. S. Koren, Čemu nas uči povijest? Nastava povijesti, ideje o učenju/poučavanju i ishodi učenja, Zagreb: Profil, 2014., odabrana poglavlja
 6. S. Koren, „Poučavanje o interpretacijama“, Povijest u nastavi 20 (2012)
 7. D. Trškan, Provjera i ocjenjivanje znanja u nastavi povijesti, Zagreb, 2005., odabrana poglavlja
 8. P. Skok, Izvanškolska nastava, Zagreb, 2002., odabrana poglavlja
 9. P. Burke, Očevid: Upotreba slike kao povijesnog dokaza, Zagreb, 2003., odabrana poglavlja
 10. Materijali s nastave; smjernice za poučavanje o Holokaustu
Dopunska literatura
 1. Udžbenici i priručnici za pripremanje nastave
 2. Dopunska literatura u dogovoru s nastavnicom

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij