Naziv
Sociologija društvenih pokreta
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
125557
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
- upoznavanje s glavnim suvremenim teorijskim pristupima u proučavanju društvenih pokreta
- osposobljavanje za korištenje socioloških teorija i empirijskih istraživanja u analizi društvenih pokreta
- razvijanje analitičkih vještina, argumentiranja vlastitog stajališta i pisanog izražavanja
Sadržaj
 1. Što je društveni pokret? Ključni koncepti, pristupi i definicije
 2. Organizacija pokreta, Resursno-mobilizacijska teorija
 3. Politički kontekst, Strukture političkog oportuniteta
 4. Solidarnost, identitet i mobilizacija
 5. Uokvirivanje i participacija u društvenim pokretima
 6. Transnacionalni aktivizam i transnacionalne organizacije društvenih pokreta
 7. Ciklusi kolektivne akcije i valovi aktivizma
 8. Radikalizacija društvenog pokreta
 9. Demobilizacija i slabljenje društvenih pokreta: politika i represija
 10. Demobilizacija i slabljenej društvenih pokreta: identiteti i moralne politike
 11. Učinci društvenih pokreta
 12. Specifičnosti odabranih metoda istraživanja društvenih pokreta: intervjui i promatranje sa sudjelovanjem
 13. Specifičnosti odabranih metoda istraživanja društvenih pokreta: anketa i protest event analysis
 14. Specifična etička pitanja u istraživanjima društvenih pokreta
 15. Projekcija video materijala i rasprava na temu; gostujuće predavanje... (klizni termin)

Ishodi učenja
 1. Znati razlikovati društveni pokret od drugih oblika kolektivne akcija
 2. Znati razlikovati i objasniti specifičnosti suvremenih socioloških pristupa analizi društvenih pokreta
 3. Moći primijeniti jedan teorijski pristup u analizi društvenih pokreta
 4. Moći identificirati barem tri ključna koncepta u problematizaciji društvenih pokreta i adekvatno ih primijeniti u argumentiranoj raspravi
Metode podučavanja
- predavanja
- projekcije audio-vizualnog dokumantarnog materijala;
- grupne seminarske rasprave
Metode ocjenjivanja
- aktivno sudjelovanje u raspravama (50%)
- pisani radovi (50%)

Obavezna literatura
 1. Samostalan odabir literature i materijala potrebnog za obradu odabrane teme: formuliranje istraživačkog pitanja o određenom društvenom pokretu, smještanje pitanja unutar relevantne literature i obrada u pisanoj formi na temelju primarnih i sekundarnih izvora
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar