Naziv
Sociologija rada i organizacije
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
51320
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
  2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
  • Preddiplomski studij: Ljetni semestar