Naziv
Sociologija zdravlja i bolesti
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
131638
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Cilj predmeta: Upoznati studente s teorijama i istraživanjima u području ljudske seksualnosti, te ih osposobiti za razumijevanje te analizu psihosocijalnih i sociokulturnih odrednica ljudske seksualnosti, ali i pripadajućih društvenih kontroverzi.
Sadržaj
 1. 1. Predavanje – Uvod u kolegij (definiranje temeljnih pojmova i područja bavljenja)
 2. 2. Predavanje – Ciklus epidemiološke tranzicije
 3. 3. Predavanje – Povijest medicine i socijalne epidemiologije
 4. 4. Predavanje – Sociološki pristup: sociokulturne dimenzije zdravlja i bolesti
 5. 5. Predavanje – Zdravlje i društvene nejednakosti; situacija u Hrvatskoj
 6. 6. Predavanje – Udaljeni i približni uzroci društvenih nejednakosti u zdravlju
 7. 7. Predavanje – Spol/rod i zdravlje
 8. 8. Predavanje – Rasa/etnicitet i zdravlje
 9. 9. Predavanje – Zdravlje, religioznosti i društveni kapital
 10. 10. Predavanje – Zdravi životni stilovi
 11. 11. Predavanje – Zdravstvena pismenost
 12. 12. Predavanje – Zdravlje i globalizacija: novi rizici
 13. 13. Predavanje – Proces medikalizacije zdravlja i bolesti
 14. 14. Predavanje – HIV, reproduktivno i seksualno zdravlje
 15. 15. Predavanje – Dinamika otpora cijepljenju (antivakcinacijski pokret)

Ishodi učenja
 1. Objasniti ciklus epidemiološke tranzicije.
 2. Razlikovati i objasniti raširenost i učestalost bolesti te osjetljivost i specifičnost testova.
 3. Objasniti, uz uporabu relevantnih primjera, razliku između udaljenih i približnih uzroka zdravstvenih nejednakosti.
 4. Prepoznati i protumačiti utjecaj društvenih mreža na zdravlje i bolest.
 5. Primijeniti sociološke teorije (teorija modernizacije, teorija društvenog kapitala, teorija globalizacije...) u analizi javno zdravstvenih fenomena.
 6. Kritički prosuđivati suvremene fenomene poput procesa medikalizacije zdravlja i bolesti te otpora cijepljenju djece.
Metode podučavanja
Predavanja, seminarski rad, grupne diskusije i individualni zadaci
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Conrad, P., Leiter, V. (2013.) The Sociology of Health and Illness: Critical Perspectives (9. izdanje). Worth Publishers (odabrana poglavlja).
 2. Cockerham, W. C. (ur.) (2010.) The Blackwell Companion to Medical Sociology. Oxford: Blackwell (odabrana poglavlja).
 3. Weitz, R. (2007.) The SOciology of Health, Illness, and Health Care – A Critical Approach (4. izdanje). Belmont, CA: Thomson (odabrana poglavlja).
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar