Naziv
Digitalizacija i migracija dokumenata
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117611
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Osnovni cilj predavanja je stjecanje znanja o temeljnim principima procesa digitalizacije – odabiru gradiva, analizi opravdanosti i isplativosti, pripremi gradiva, organizaciji postupka digitalizacije, provjeri kvalitete i podešavanju parametara pri digitalizaciji, naknadnoj obradi, organizaciji i označivanju, te problematici očuvanja elektroničkog gradiva na dulji vremenski rok. Također se stječu specifična znanja vezana uz vođenje projekata digitalizacije.
Cilj vježbi je steći praktična znanja u radu s uređajima i programima koji se koriste u procesu digitalizacije.
Sadržaj
 1. Uvodna razmatranja o konceptu digitalizacije
 2. Odabir gradiva
 3. Odabir uređaja za digitalizaciju
 4. Upravljanje bojama i kalibracija uređaja za digitalizaciju
 5. Digitalizacija tekstualnog gradiva
 6. Digitalizacija slikovnog gradiva
 7. Digitalizacija zvučnoga gradiva
 8. Digitalizacija filmskog i video gradiva
 9. Digitalizacija 3D gradiva
 10. Obrada nakon digitalizacije - tekstualno i slikovno gradivo
 11. Obrada nakon digitalizacije - AV i 3D gradivo
 12. Sustavi za pohranu gradiva nakon digitalizacije
 13. Zaštita gradiva u elektroničkoj okolini
 14. Metode izrade sigurnosnih kopija
 15. Metode migracije i druge metode dugoročnog očuvanja elektroničkoga gradiva

Ishodi učenja
 1. Predložiti i odabrati gradivo za digitalizaciju
 2. Usporediti, vrednovati i odabrati primjerenu opremu za digitalizaciju
 3. Digitalizirati tekst, sliku, zvuk i video
 4. Obraditi digitalizirano gradivo nakon digitalizacije
 5. Odabrati i primijeniti prikladne sustave za pohranu digitaliziranoga gradiva
 6. Očuvati digitalizirano gradivo
 7. Vrednovati gradivo, odabrati ga za čuvanje te planirati i provoditi njegovo izlučivanje
 8. Upotrebljavati i prilagođavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 9. Planirati i voditi stručne projekte
 10. Identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 11. Identificirati i vrednovati informacije i/ili informacijske izvore
 12. Upotrebljavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 13. Planirati stručne projekte
Metode podučavanja
predavanja, vježbe
Metode ocjenjivanja
- predavanja 60%
- vježbe 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Diessn, Raymond J. van, Rijnsoever, Ben J. van, Managing Media Migration in a Deposit System, KB/IBM Long-Term Preservation Study Report No. 5, IBM Netherlands, Amsterdam, 2002., https://www.yumpu.com/en/document/view/305820/managing-media-migration-in-a-deposit-system-koninklijke-
 2. Handbook for Digital Projects: A Management Tool for Preservation and Access, ur. Sitts, Maxine K., Northeast Document Conversion Center, Andover, Massachusetts, 2000., https://www.nedcc.org/assets/media/documents/dman.pdf, poglavlja: II, IV, VI, VII, IX (1.253 kb)
 3. Mihaljević, Marta; Mihaljević, Milica; Stančić, Hrvoje, Arhivistički rječnik. Englesko-hrvatski, hrvatsko-engleski, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2015., 183 str., http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/
 4. Smjernice za korištenje elektroničkih informacija, Hrvatski državni arhiv, 1999.
 5. Stančić, Hrvoje, Digitalizacija, Zavod za informacijske studije, 2009.
Dopunska literatura
 1. Ang, Tom, Digitalna fotografija - priručnik, Znanje, Zagreb, 2003.
 2. Buršić, Edvin, Koncept stvaranja digitalnih izvornika postupkom digitalizacije, doktorska disertacija, 2018., https://www.bib.irb.hr/975986
 3. Stančić, Hrvoje; Trbušić, Željko, Evaluating and improving OCR efficiency // Moderna arhivistika: časopis arhivske teorije in prakse = Journal of archival theory and practice, 3 (2020), 1; 75-85
 4. Stančić, Hrvoje; Trbušić, Željko, Optimisation of archival processes involving digitisation of typewritten documents // Aslib Journal of Information Management, 72 (2020), 4; 545-559 doi:10.1108/ajim-11-2019-0326

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij