Naziv
Srednjoegipatski jezik i pismo
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
122784
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Studenti će usvojiti opće razumijevanje hijeroglifskoga pisma i osobitosti srednjoegipatske gramatike. Cilj je pružiti studentima lingvističke vještine koje su primjenjive u poredbenome, tipološkome i općemu proučavanju egipatskoga i drugih afrazijskih jezika, što je od velike koristi u arheologiji, povijesti i ostalim disciplinama koje proučavaju afrazijske kulture, Stari Egipat i Stari Istok.
Sadržaj
 1. Prostor, vrijeme, kontekst. Uvod u hijeroglifske znakove: fonogrami. Kompozicija i smjer znakova. Osnovna egipatska fonologija i fonetika.
 2. Vrste fonograma: uniliterali, biliterali, triliterali. Klasifikacija znakova: fonogrami, ideogrami i determinativi. Afrazijska porodica i poredbene rekonstrukcije.
 3. Srednjoegipatski gramatički rod i broj. Pridjevi kao modifikatori i predikati. Osnovne nominalne rečenice.
 4. Uvod u zamjenički sustav srednjoegipatskoga jezika: sufiksne, objektne i emfatičke zamjenice. Izražavanje posvojnosti sa sufiksnim zamjenicama. Sufiksne zamjenice kao lica: uvod u glagole.
 5. Prijedlozi/poslijelozi, nisba-prijedlozi i genitivne veze: status constructus i indirektni genitiv.
 6. Pokazne zamjenice. Uvod u sintaksu: imenske rečenice.
 7. Vježbe. Kulturne osobitosti.
 8. Kolokvij #1
 9. Glagolski sustav: prezent (imperfektiv i perfektiv), perfekt, pseudoverbalne forme. Uvod u brojeve.
 10. Sufiksne konjugacije, imperativ, stativ. Vježbe prevođenja: Priča o brodolomcu.
 11. Participi. Kauzativ. Egipatska književnost i njezini žanrovi. Vježbe prevođenja: Hufu i čarobnjaci
 12. Relativna forma. Vježbe prevođenja: Admiral Jahmes, Elokventni seljak, Sinuhe.
 13. Od praafrazijskoga do koptskoga: pregled gramatičkih promjena. Osnovne osobitosti koptskoga jezika. Vježbe prevođenja: Knjige mrtvih.
 14. Vježbe prevođenja i priprema za ispit.
 15. Kolokvij #2

Ishodi učenja
 1. analizirati temeljne gramatičke strukture srednjoegipatskoga jezika
 2. prepoznavati specifična obilježja različitih faza egipatskoga jezika
 3. aktivno koristiti temeljnog fundusa hijeroglifskoga pisma
 4. upoznati ključni repertoar srednjoegipatskoga i kasnoegipatskoga leksika i terminologije
 5. prevoditi razne fragmente srednjoegipatskih izvornih tekstova
 6. postaviti egipatski jezik u širi lingvistički, kulturni povijesni okvir
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivnost studenata pratit će se tijekom čitavoga semestra, posebice na seminarskom dijelu kolegija, gdje će se primjenjivati naučeno teoretsko znanje i vježbati prevođenje. Kako bi izašao na završne ispite, student mora predati zadane zadaće i vježbe. Kolegij završava prolaskom dvaju kolokvija ili završnoga pisanoga ispita, zajedno sa završnim usmenim ispitom.

Obavezna literatura
 1. Šekrst, Kristina i Igor Uranić (2014). Staroegipatski jezik: gramatika, pismo i lingvistički uvod. Zagreb.
 2. Allen, J.P. (2010): Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (2nd edition). Cambridge: Cambridge University Press.
 3. Dickson, Paul (2006). Dictionary of Middle Egyptian in Gardiner Classification Order.
Dopunska literatura
 1. Hannig, Rainer (1995): Grosses Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch: die Sprache der Pharaonen. Mainz: Philipp von Zabern.
 2. Erman and Grapow: http://www.egyptology.ru/lang.htm#Woerterbuch
 3. Thesaurus Linguae Aegyptiae: http://aaew2.bbaw.de/tla/
 4. Hieroglyphs.net: http://hieroglyphs.net
 5. JSesh: http://jsesh.qenherkhopeshef.org/
 6. Betrò, Maria Carmela (1996): Hieroglyphics: The Writings of Ancient Egypt. New York: Abbeville Press.
 7. Buck, Adriaan de (1982) [1948]: Egyptian Readingbook: Exercises and Middle Egyptian Texts (2nd edition). Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Ooste.
 8. Loprieno, Antonio (1995). Ancient Egyptian: A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 9. Englud, Gertie (1995): Middle Egyptian – An Introduction (2nd edition). Stockholm: Tryckeri Balder AB.
 10. Gardiner, Alan (1994): Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs (3rd revised edition). Oxford: Ashmolean Institute.
 11. Hoch, James (1996): Middle Egyptian Grammar. Mississauga: Benben Publications.
 12. Erman, Adolf and Hermann Grapow (1950) [1926]: Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Leipzig: J. C. Hinrichs.

Izborni predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar
 • Diplomski studij: Zimski semestar