Naziv
Srednjoeuropski horizonti poljske književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
4
Šifra
160796
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s političkim, društvenim, kulturnim i književnim razvojem predodžbi Srednje, odnosno, iz poljskog očišta, Srednjoistočne Europe. Studenti će na temelju uvida u predmetnu i književno-teorijsku literaturu analizirati djela u kojima se pojavljuju teme i problemi karakteristični za srednjoeuropski prostor, pri čemu će se poljska književnost sagledavati u širem, nadnacionalnom kontekstu.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: Europske regije
 2. Srednja Europa: stvarnost i/ili mit?
 3. Poljsko očište: Srednjoistočna Europa
 4. Svijest o povijesti
 5. Katastrofizam i visoka kultura međuraća
 6. Iskustva nacizma i staljinizma
 7. Posljedice Holokausta i Jalte
 8. Iskustva komunističkog totalitarizma
 9. Tranzicijska iskustva
 10. Poljsko istočno pograničje (Kresy): mogućnosti dijaloga
 11. Pamćenje prošlosti i prostora: bijele pjege postjaltanskih preseljenja
 12. (Post)kolonijalni aspekti srednjoeuropskoga prostora i mentaliteta
 13. Periferije Srednje Europe: od zaborava do estetike i kulturalne antropologije
 14. Predodžbe Zapada i Istoka iz poljskoga srednjoeuropskog očišta
 15. Završna rasprava: Srednja Europa – prošlost, sadašnjost, budućnost

Ishodi učenja
 1. kritički prosuđivati pojedine poljske kulturne i književne pojave u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 2. opisati i komparirati specifičnosti odabranih književnopovijesnih razdoblja i stilskih formacija poljske književnosti u odnosu na europski književnopovijesni kontekst
 3. prepoznati povijesne, društvene i kulturne poveznice između Hrvatske i Poljske te znanje primijeniti u različitim prevoditeljskim i komunikacijskim situacijama
 4. samostalno istražiti i usporediti različita razdoblja i elemente poljske kulturne i društvene povijesti služeći se povijesnom, lingvističkom i književnoteorijskom literaturom na poljskom i hrvatskom jeziku
Metode podučavanja
Predavanja, studentska izlaganja, seminarska rasprava,
Metode ocjenjivanja
Prisutnost na predavanjima, angažman na seminarskim raspravama, pozitivno ocijenjen završni seminarski rad.

Obavezna literatura
 1. Miłosz, C.: Zasužnjeni um, Zagreb: 1998.
 2. Miłosz, C.: Rodbinska Europa, Zagreb: 1999.
 3. Stasiuk, A., Andruhovyč, J.: Moja Europa, Zaprešić: 2007.
 4. Stasiuk, A.: Na putu za Babadag, Zaprešić: 2010
 5. Le Rieder, J.: Mitteleuropa, Zagreb: 1998.
 6. Wandycz, P. S.: Cijena slobode. Povijest Srednjoistočne Europe od srednjega vijeka do danas, Zagreb: 2004.
Dopunska literatura
 1. Borowski, T.: Kod nas u Auscwitzu, Zagreb: 2015.
 2. Herling-Grudziński, G.: Inny świat, Varšava: 1989.
 3. Hłasko, M.: Lijepi dvadesetogodišnjaci, Zagreb: 2012.
 4. Konwicki, T.: Mała apokalipsa, Varšava: 1996.
 5. Paziński, P.: Pansion, Zagreb: 2014.
 6. Stempowski, J.: W dolinie Dniestru, Krakov, 2014.
 7. Chwin, S.: Hanemann, Gdanjsk: 1995.
 8. Bibo, I., Huszar, T., Szűsc, J.: Regije evropske povijesti, Zagreb: 1995.
 9. Todorova, M.: Imaginarni Balkan, Zagreb: 2015.
 10. Petković, N.: Srednja Europa. Zbilja, mit, utopija: postmodernizam, postkolonijalizam, postkoumunizam i odsutnost autentičnosti, Rijeka: 2003.
 11. Ratzinger, J.: Europa. Njezini sadašnji i budućni temelji, Split: 2005.
 12. Wolff, L.: Inventing Eastern Europe: inventing civilization on the mind of Enlightenment, Stanford: 1995.
 13. Kozina, F.: Czesław Miłosz, Srednja Europa i (post)kolonijalni aspekti Jalte, u: Blažina, D., Čilić Škeljo, Đ. (ur.): Stoljeće Czesława Miłosza. Zbornik radova s međunarodne znanstvene konferencije ''Czesław Miłosz - pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije'', Zagreb, 2013., str. 101–119
 14. Kozina, F.: Uznosita predodžba Srednje Europe Czesława Miłosza i Milana Kundere, Književna smotra, XLV (2013.), 169-170 (3-4); str. 23–35

Izborni predmet na studijima
 1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij