Naziv
Srednjovjekovni Dubrovnik: Mediteranski grad i jugoistočnoeuropsko okruženje
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118171
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je kod studenata razviti kritički smisao za razumijevanje temeljnih procesa, struktura i fenomena povijesti srednjeg vijeka, te europskih regija i okruženja hrvatskog naroda. Tijekom studiranja ovog predmeta i područja studenti stječu i proširuju opća znanja o povijesti srednjeg vijeka uopće, napose o vezama i odnosima hrvatskog naroda s drugim narodima, kulturama, društvima, državama i civilizacijama u toj široj regiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. identificirati osnovne probleme interpretacije povijesnih događaja i procesa,
  2. ukazati na nužnost interdisciplinarnoga promatranja pojedine povijesne teme
  3. locirati i analizirati razne vrste primarnih i sekundarnih povijesnih izvora
  4. objasniti i procijeniti suprotstavljene argumente u izvorima i literaturi
  5. formulirati i braniti određenu tezu
  6. prezentirati rad pred studentima i profesorima, stručnjacima i laicima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije
Metode podučavanja
metode tumačenja i individualni rad studenata
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
  2. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 7. semestar
Fakultetska ponuda
  • Diplomski studij: Zimski semestar