Naziv
Digitalna knjižnica II
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
117579
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati i moći primijeniti kriterije za vrednovanje digitalne knjižnice i uvjete u kojima knjižnica može djelovati. Razumjet će i širi društveni kontekst u kojemu knjižnica može djelovati.
Sadržaj
 1. Definicija digitalne knjižnice. Kriteriji za vrednovanje digitalne knjižnice.
 2. Vrste elektroničke građe. E-knjiga - obilježja. E-časopisi. Obilježja. Demonstracija baza podataka.
 3. Autorskopravna zaštita kao temelj korištenja elektroničke građe (WIPO, EU, IFLA). Slučajevi u kojima knjižnica ne treba tražiti odobrenje nositelja autorskih prava. Slučajevi u kojima knjižnica treba tražiti odobrenje nositelja autorskih prava.
 4. Digitalizacija u knjižnicama. Djela za koja nije pronađen nositelj autorskih prava. Rasprodana djela.
 5. Značajni hrvatski i inozemni projekti digitalizacije u knjižnicama. Autorskopravna pitanja digitalizacije kao način izgradnje digitalne knjižnice. Temeljni dokumenti.
 6. Digitalne knjižnice kao dijelovi hibridnih knjižnica: Britanska knjižnica, Gallica, Bavarska knjižnica i Njemačka knjižnica. Kongresna knjižnica. Australska knjižnica. Portali: The European Library, Europeana, Hrvatska kulturna baština itd. Digitalizacija novina i časopisa. Primjeri zbirki.
 7. Nabava izvornih elektroničkih izdanja kao oblik izgradnje digitalne knjižnice (vrste licencija, IFLA-ina načela licenciranja, konzorcijska nabava).
 8. Komercijalni nakladnici i raspačavatelji digitalizirane građe (Amazon, Apple, Google itd). E-čitači, pametni telefoni i tableti. Baze cjelovitih tekstova i autorskopravna pitanja. Korištenje elektroničkih izdanja u knjižnicama.
 9. E-posudba. Međuknjižnična posudba i kratkoročna posudba. Nabava po želji korisnika.
 10. Elektronička građa kao obvezni primjerak. Hrvatski arhiv weba. Inozemni primjeri: Njemačka, Velika Britanija itd.
 11. Otvoreni pristup kao način ostvarivanja prava autora. Repozitoriji kao dio digitalnih knjižnica. Definicija i vrste. Primjeri, hrvatski i inozemni.
 12. Knjižnice i društvene mreže. Računalstvo u oblacima. Sigurnost interneta.
 13. Posjet Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici. Uvid u izgradnju digitalne zbirke i razvoj mrežnih usluga karakterističnih za digitalnu knjižnicu.
 14. Posjet još jednoj većoj knjižnici koja izgrađuje digitalne zbirrke
 15. Ponavljanje gradiva i predrok.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati i moći primijeniti kriterije za vrednovanje digitalne knjižnice i uvjete u kojima knjižnica može djelovati.
 2. Razumjet će i širi društveni kontekst u kojemu knjižnica može djelovati.
 3. Interpretirati odnose između proizvođača, posrednika i korisnika informacija
 4. Identificirati i analizirati način na koji informacije nastaju, kolaju i koriste se
 5. Upravljati analognim i digitalnim zbirkama i fondovima
 6. Procjenjivati informacijske potrebe i planirati odgovarajuće službe i usluge
Metode podučavanja
Frontalna nastava
U sklopu seminarskog rada studenti vrednuju pojedine digitalne knjižnice, izdanja elektroničke građe i projekte digitalizacije.
Metode ocjenjivanja
ocjena seminarskog rada, aktivnosti na satu i pisani ispit

Obavezna literatura
 1. Boettger, P. K. E-books : access to e-books, opportunities and limits - the challenge for libraries. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 56, 1/2(2013), str. 71 - 77. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/109
 2. Borgman, C. L. Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja, pristup informaciji u mrežnom svijetu. Lokve : "Benja" ; Zadar : Gradska knjižnica, 2002.
 3. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton [etc.] : CRC Press, cop. 2010. (izbor)
 4. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/
 5. Gömpel, R.; Svensson, L. G. Managing legal deposit for online publications in Germany. Dostupno na: http://conference.ifla.org/past-wlic/2011/193-goempel-en.pdf
 6. Gorman, M. Postojana knjižnica : tehnologija, tradicija i potraga za ravnotežom. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2006.
 7. Guidelines for national bibliographies in the electronic age. The latest (2009) version in summary form. Dostupno na: http://www.ifla.org/node/5226/
 8. Horvat, A. Digitalizacija i knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012), str. 17-27. Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107
 9. Horvat, A.; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.
 10. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/
 11. IFLA e-lending background paper. Dostupno na:http://www.ifla.org
 12. IFLA licensing principles (2001). Dostupno na: http://www.ifla.org/files/assets/clm/publications/ifla-background-paper-e-lending-en.pdf
 13. IFLA position on copyright in the digital environment (2000). http://www.ifla.org/publications/the-ifla-position-on-copyright-in-the-digital-environment-2000
 14. IFLA Statement on legal deposit. Dostupno na:http://www.ifla.org/en/publications/ifla-statement-on-legal-deposit
 15. IFLA/Unesco Manifest za digitalne knjižnice. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107
 16. International survey on electronic deposit / British Library. Dostupno na:http://www.cdnl.info/2010/CDNL_2010_-_BL_international_survey_on_e-Legal_Deposit.pdf
 17. Johnson, S. et al. Key issues for e-resource collection development: a guide for libraries (2012). Dostupno na:http://www.ifla.org/files/assets/acquisition-collection-development/publications/Electronic-resource-guide.pdf
 18. The right to read: an e-book policy for libraries in Europe / approved by EBLIDA Executive Committee and Task force on eBooks, The Hague, June 13th, 2013. Dostupno na: http://www.eblida.org/about-eblida/the-right-to-read-task-force-on-e-books.html
 19. 7. [ sedmi] okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama Knjižnice i intelektualno vlasništvo / urednica Aleksandra Horvat. // Slobodan pristup informacijama : 7. i 8. okrugli stol : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2009. (proučiti radove o digitalizaciji)
 20. Šalamon-Cindori, B.; Petrušić, R. Djela siročad u očekivanju autora. // Kemija u industriji 61,9/10(2012), str. 455-457. Dostupno na:http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=129870
 21. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (izbor)
Dopunska literatura
 1. Mrežne stranice digitalnih knjižnica i elektroničkih nakladnika obrađenih tijekom kolegija.
 2. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 55,2(2012). Dostupno na:http://www.hkdrustvo.hr/vbh/broj/107 (izbor)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij