Naziv
Srpska književnost: Srpska pripovijetka 19. vijeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
52500
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente sa problematikom srpske književnosti devetnaestog stoljeća. Usvojit će se temeljni uvidi u periodizacijske i
žanrovske sistematizacije književne građe, te vladanje imenima najznačajnijih autora i njihovih djela. Drugi je cilj kolegija osposobiti studente da na temelju sekundarne literature ovladaju metodologijom književne analize i interpretacije pripovijednih tekstova, te da ovladaju korpusom znanja potrebnih za formiranje jasne spoznaje o ulozi devetnaestostoljetne proze u formiranju suvremene srpske proze.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje
 2. Modeli srpske pripovijetke 19. vijeka
 3. J. Ignjatović: Pita hiljadu forinata
 4. S. M. Ljubiša: Kanjoš Macedonović
 5. M. Glišić: Prva brazda
 6. L. Lazarević: Prvi put s ocem na jutrenje
 7. R. Domanović: Danga
 8. S. Matavulj: Povareta
 9. S. Sremac: Ibiš-aga
 10. I. Ćipiko: Preljub
 11. P. Kočić: Jablan
 12. B. Stanković: Oni
 13. Studentski referati; seminarska rasprava
 14. Studentski referati; seminarska rasprava
 15. Studentski referati; seminarska rasprava

Ishodi učenja
 1. imenovati najvažnije srpske pripovjedače 19. stoljeća
 2. objasniti razvoj pripovijetke i proznih žanrova u srpskoj književnosti 19. stoljeća
 3. klasificirati žanrovski sustav srpske književnosti 19. stoljeća
 4. klasificirati i opisati književnopovijesna razdoblja i osnovne književnostilske formacije u odabranim južnoslavenskim književnostima, pa i u književnosti druge studijske grupe
 5. prepoznati i objasniti sličnosti i razlike te odnose između odabranih književnosti u njihovu južnoslavenskom kontekstu
 6. opisati i analizirati temeljne kanonske tekstove odabranih južnoslavenskih književnosti, odnosno književnosti slobodno izabrane studijske kombinacije
 7. obraniti stav u raspravi na seminaru; kritički preispitati pročitanu građu
Metode podučavanja
U ovom će se kolegiju smjenjivati predavanje, seminarski rad, kao i studentski seminarski radovi za koje će studenti proučiti preporučenu literaturu, a zatim izložiti kolegama, nakon čega će slijediti razgovor o toj temi kao polazište za interpretaciju.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Deretić, Jovan: Istorija srpske književnosti, Nolit, Beograd, 1983.
 2. Ivanić, Dušan: Svijet i priča, Beograd,, 2002
 3. Živković, Dragiša: Europski okviri srpske književnosti , Prosveta, Beograd, 1970.
Dopunska literatura
 1. V. Gligorić: Srpski realisti, Prosveta, Beograd, 1960.
 2. Vučenov, Dimitrije: O srpskim realistima i njihovim prethodnicima, Beograd,

Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar