Naziv
Digitalni arhivi
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124334
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Osnovni cilj je stjecanje znanja o problematici i temeljnim principima organizacije i funkcioniranja digitalnih arhiva. Razumijevanje načela i metodologije zaprimanja sadržaja u digitalni arhiv, organizacije sadržaja i postupaka dugoročnog čuvanja. Poznavanje zahtjeva u upravljanju informacijskim objektima u digitalnim arhivima (spremištima, repozitorijima).
Sadržaj
 1. Očuvanje elektroničkog gradiva
 2. Elektronički informacijski objekti
 3. ISO standard za otvorene arhivske informacijske sustave (OAIS RM)
 4. Postupci u razvoju informacijskih sustava
 5. Razvoj informacijskih sustava kao okoline digitalnih arhiva
 6. Modeliranje podataka u digitalnim arhivima
 7. Životni ciklus dokumenata i records continuum
 8. Što su digitalni arhivi u postkustodijalnom smislu
 9. Digitalni potpisi, pečati i vodeni žigovi
 10. Upravljanje elektroničkim dokumentima
 11. Upravljanje elektroničkim zapisima
 12. Sustavi za pohranu velikih količina podataka u digitalnim arhivima
 13. Razvoj sustava za (dugo)trajno očuvanje e-zapisa
 14. Ulančani blokovi i povezane sheme u digitalnim arhivima
 15. Analiza primjera digitalnih arhiva u Hrvatskoj i svijetu

Ishodi učenja
 1. Vrednovati sustave za izgradnju digitalnih arhiva
 2. Razumjeti i primijeniti načela i metodologije zaprimanja sadržaja u digitalni arhiv
 3. Odabrati model dugoročnog očuvanja elektroničkoga gradiva
 4. Usporediti, vrednovati i odabrati modele pohrane u oblaku
 5. Predložiti modele upravljanja informacijskim objektima
 6. Upotrebljavati i prilagođavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija
 7. Primjenjivati metode kriptografske zaštite digitalnog gradiva
 8. Upotrebljavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija
Metode podučavanja
predavanja, seminari
Metode ocjenjivanja
- ispit 60%
- seminar 30%
- zalaganje na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Heritage Live. Upravljanje baštinom uz pomoć informacijskih alata / Stančić, Hrvoje; Zanier, Katharina (ur.). Koper : Univerzitetna Založba Annales, 2012. (str. 37-39, poglavlja V. i VI.)
 2. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Milošević, Ivor. "Archiving-as-a-Service". Influence of Cloud Computing on the Archival Theory and Practice // UNESCO: The Memory of the World in the Digital Age: Digitization and Preservation, Vancouver, Kanada, 26-28.09.2012.
 3. Milošević, Ivor; Stančić, Hrvoje. Usage Of Virtualization Technologies in Long-Term Preservation of Integrity and Accessibility of Digital Data // INFuture2011, str. 397-406
 4. Stančić, Hrvoje. Arhivsko gradivo u elektroničkom obliku: mogućnosti zaštite i očuvanja na dulji vremenski rok. // Arhivski vjesnik. 49 (2006); 107-121
 5. Stančić, Hrvoje. Disruptivne tehnologije u arhivima // Upravljanje elektroničkim gradivom i suvremena arhivska praksa / Zaradić, Radoslav (ur.). Slavonski Brod: Hrvatsko arhivističko društvo, 2019. str. 171-188
 6. Brown, Adrian. Practical digital preservation // Facet publishing, 2013.
 7. Rerefence Model for an Open Archival Information System (OAIS), Magenta Book, Consultative Committee for Space Data Systems, NASA, Washington, DC, SAD, lipanj 2012., https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf (135 str.)
Dopunska literatura
 1. Kuleš, Magdalena; Stančić, Hrvoje. Arhiviranje digitalnih zapisa - stanje i perspektive // Arhivi u Hrvatskoj - (retro)perspektiva / Babić, Silvija (ur.). Zadar: Hrvatsko arhivističko društvo, 2017. str. 401-418
 2. Vican, Ivan; Stančić, Hrvoje. Long-term Inactive Data Retention Through Tape Storage Technology // INFuture2009, str. 105-114
 3. Rajh, Arian; Stančić, Hrvoje. Planiranje, izgradnja i uspostava digitalnog arhiva. // Arhivski vjesnik. 53 (2010); 41-62
 4. Volarević, Ira; Stančić, Hrvoje. Norme za elektroničke vremenske žigove i mogućnosti njihove primjene u arhivskoj struci // Arhivi i domovinski rat / Babić, Silvija (ur.). Zagreb: Hrvatsko arhivističko društvo, 2016. str. 425-435
 5. Lavoie, Brian F., The Open Archival Information System Reference Model: Introductory Guide (2nd Edition), DPC Technology Watch Series Report 14-02, listopad 2014., http://dx.doi.org/10.7207/TWR14-02 (37 str.)

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij