Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 2. Odabrati i upotrijebiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 3. Sudjelovati na projektima iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti
 4. Primijeniti i izgraditi baze podataka i sustave za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu
 5. Prepoznati, opisati i povezati informacijske službe, sustave i usluge
 6. Prepoznati, razlikovati i koristiti metode i tehnike obrade i organizacije dokumenata u fizičkim i digitalnim zbirkama i fondovima
 7. Demonstrirati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 8. Opisati poznavanje osnovnih aktivnosti upravljanja zbirkama predmeta baštine i informacija o njima
 9. Primijeniti znanja iz različitih područja računalne obrade jezika
 10. Prepoznati i klasificirati probleme vezane za dizajn, razvoj, evaluaciju i realizaciju dijaloških sustava utemeljenih na prirodnom jeziku
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar