Naziv
Studentska praksa 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124522
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
30
Terenske vježbe
30

Cilj
Stjecanje uvida u nastavni proces usvajanja talijanskog kao stranog jezika primjenom teorijskih znanja u nastavnoj praksi.
Sadržaj
 1. Progettazione, curricolo, sillabo, piano di lezione, obiettivi
 2. Obiettivi e tecniche didattiche
 3. Progettazione della lezione
 4. Comunicazione in classe, interlingua, organizzazione delle attività
 5. Analisi delle osservazioni in classe
 6. Tecniche didattiche e 4 abilità linguistiche/ presentazioni
 7. Canzone nell’insegnamento
 8. Materiali autentici
 9. Strategie di apprendimento
 10. Errore/sbaglio e correzione
 11. Valutazione nell'insegnamento
 12. Stili cognitivi
 13. Insegnare la cultura con le canzoni
 14. Motivazione
 15. Gioco nell'insegnamento

Ishodi učenja
 1. sastaviti i analizirati svoj portfolio i odrediti ciljeve cjeloživotnog stručnog usavršavanja
 2. ciljano i refleksivno raspravljati o promatranoj nastavi i protumačiti učinkovitosti primjene nastavnih strategija
 3. analizirati strukturu i dinamiku tijeka nastavnog sata
 4. analizirati odabir prikladnih metoda i postupaka, te oblika rada u skladu s ciljevima nastavnoga sata
 5. analizirati odabir nastavnih materijala u skladu sa potrebama nastavnog sata
 6. samostalno kreirati nastavne jedinice talijanskog kao stranog jezika za srednoškolce i odrasle
 7. samostalno izvesti 2 nastavne jedinice u srednjoj školi, školi stranih jezika, na fakultetu
Metode podučavanja
Prezentacije, grupne diskusije, analiza promatrane nastave, samovrednovanje pomoću portfolia
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje održanih nastavnih sati i zadataka na vježbama.

Obavezna literatura
 1. Balboni. P. (1994),Didattica dell'italiano a stranieri, Bonacci, Roma, Parte seconda, pp.61-105
 2. Balboni. P. (2005), Le sfide di Babele, UTET, Torino, capitoli: 6, 7, 8,9, 10,
 3. Mezzadri. M (2003) I ferri del mestiere. Guerra, Perugia
 4. Manuale di didattica dell'italiano L2 (2009). (a c. di Diadori P., Palermo M., Troncarelli, D.) Perugia: Guerra.
 5. Mardešić, S., Lütze-Miculinić, M. (2021) Hrvatsko – talijanski rječnik školskoga jezika. Priručnik za studente i nastavnike talijanskoga jezika I. svezak /Dizionario croato-italiano del linguaggio scolastico. Manuale per studenti e insegnanti d'italiano. Volume I, Zagreb: HFD
Dopunska literatura
 1. Consiglio d'Europa (2002). Quadro comune europe odi riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione. Oxford: La Nuova Italia

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij