Naziv
Sustavi za organizaciju znanja
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
3
Šifra
124350
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Pružiti studentima temeljna znanja iz područja sustava za organizaciju znanja. Definirati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja. Definirati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja. Pokriti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja: popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi. Pružiti pregled i razvoj osnovnih sustava za organizaciju znanja: tezaurusi, klasifikacije, ontologije, semantički web, društveno označivanje.
Sadržaj
 1. Polazišta i problemi sustava za organizaciju znanja
 2. Intelektualna osnova organizacije znanja
 3. Povijesna i teorijska osnova organizacije znanja
 4. Osnovni pojmovi organizacije znanja: podatak, informacija, znanje
 5. Prirodni i kontrolirani jezik u organizaciji znanja
 6. Dokumentacijski jezici
 7. Tezaurusi kao sustav organizacije znanja
 8. Klasifikacije kao sustav organizacije znanja
 9. Sustavi za organizaciju znanja u knjižnicama
 10. Sustavi za organizaciju znanja u arhivima
 11. Sustavi za organizaciju znanja u muzejima
 12. Sustavi za organizaciju znanja u poslovnom okruženju
 13. Društveno označivanje i folksonomije kao sustav organizacije znanja
 14. Ontologije kao sustav za organizaciju znanja
 15. Semantičke mreže kao sustav organizacije znanja

Ishodi učenja
 1. Razumjeti osnovne pojmove teorije organizacije znanja
 2. Znati definirati porijeklo i teorijsku osnovu sustava za organizaciju znanja
 3. Znati razlikovati i opisati različite vrste sustava za organizaciju znanja
 4. Znati odabrati i primijeniti različite vrste sustava za organizaciju znanja za primjenu kod različitih informacijskih potreba i informacijskih okruženja.
 5. Upotrebljavati i prilagođavati sustave za upravljanje dokumentima i zapisima
 6. Upotrebljavati i prilagođavati sustave digitalnih arhiva / digitalnih repozitorija
 7. Organizirati, označavati i pretraživati informacije i/ili informacijske izvore
Metode podučavanja
Predavanja,seminari. Metoda usmenog izlaganja i razgovora.
Metode ocjenjivanja
Seminarsko izlaganje 20%
Pismeni ispit 60%
Usmeni ispit 20%

Obavezna literatura
 1. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić.Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004
 2. Svenonious. E. Intelektualne osnove organizacije informacija / prevela Mirna Willer. Lokve : Benja, 2005
 3. Rowley, J and Hartley, R. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij