Naziv
Suvremena bugarska književnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
ECTS bodovi
4
Šifra
131717
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Predstavljanje osnovnih tendencija, autora i djela suvremene bugarske književnosti (od 1989 ) u njihovom sociokulturnom kontekstu. Upoznavanje osobitosti bugarske književnopovijesne situacije u razmatranom razdoblju. Upoznavanje i razumijevanje reprezentativnih ostvarenja. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta.
Sadržaj
 1. Uvod u postmodernizam
 2. Bugarski postmodernizam, uvodno predavanje
 3. Interpetacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 4. Interpretacija odabranih tekstova iz časopisa "Ah Marija"
 5. Interpretacija odabranih pjesama Rumena Leonidova
 6. Interpretacija "Prirodnog romana" Georgija Gospodinova
 7. Interpretacija romana "Misija London" Aleka popova
 8. Interpretacija romana "Propast" Vladimira Zareva
 9. Interpretacija romana "Staklena rijeka" Emila Andreeva
 10. Interpretacija romana "Plijen" Georgija Grozdeva
 11. Interpretacija zbirke "K" Angela Igova
 12. Interpretacija romana 18% sivo Zaharija Karabašlieva
 13. Interpretacija romana "Fizika tuge" Georgija Gospodinova
 14. Interpretacija zbirke "Postoji li netko tko vas voli" Kalina Terzijskog
 15. Završno predavanje

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje glavnih tendencija u suvremenoj bugarskoj književnosti
 2. Opisati i analizirati najvažnije tekstove suvremene bugarske književnosti
 3. Razvijanje opće sposobnosti književnokritičkog i stručnog čitanja književnog teksta
 4. Primijeniti naučena književno-povijesna znanja u samostalnim analizama književnih tekstova
 5. preispitati i valorizirati sinkronijski presjek književnih pojavnosti u južnoslavenskom kontekstu
 6. primijeniti književno-teorijska i književno-povijesna znanja te valorizirati pojedine književne tekstove južnoslavenskih književnosti
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke analize tekstova, samostalne analize
Metode ocjenjivanja
Redovito izvršavanje tjednih obaveza (čitanje zadanih tekstova), izrada seminarskog rada, završno usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ликова, Розалия, Литературни търсения през 90-те години. Проблеми на постмодернизма, БАН, Марин Дринов, София, 2001
 2. Butler, Christopher: Posmodernizam, Zagreb : Sarajevo, BTC Šahinpašić ; TKD Šahinpašić,2007
 3. Pregled bugarske poezije 19. i 20. stoljeća, Društvo hrvatskih književnika, Zagreb, 2012.
 4. Ex ponto, tekstovi preuzeti iz časopisa "Ah Marija" (Libra Libera 09/2001)
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar