Naziv
Suvremena filozofska terminologija II
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
184204
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznavanje studentica i studenata sa specifičnom filozofskom terminologijom koja određuje različite suvremene filozofske tradicije i pravce. Budući da je riječ o pretpostavkama za razumijevanje filozofije uopće kao i preciziranju vlastitoga mišljenja, naglasak je na razvoju sposobnosti za samostalno prepoznavanje, argumentirano vrednovanje i korištenje terminološko-analitičkog instrumentarija filozofije u odnosu na druge teorijske discipline i društveno-humanističke znanosti.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Theodor W. Adorno
 3. Theodor W. Adorno
 4. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: a) „Novi oblici kontrole”
 5. Herbert Marcuse, Čovjek jedne dimenzije: b) „Paraliziranje kritike: društvo bez opozicije”
 6. Perry Anderson, Razmatranja o „zapadnom marksizmu”, a) „Nastanak zapadnog marksizma”
 7. Perry Anderson, Razmatranja o „zapadnom marksizmu”, b) „Formalne promene”
 8. Michel Foucault, Rođenje biopolitike, a) „Predavanje od 10. siječnja 1979.”
 9. Michel Foucault, Rođenje biopolitike, b) „Predavanje od 17. siječnja 1979.”
 10. Michael Hardt i Antonio Negri, Imperij, a) „Biopolitička proizvodnja”
 11. Judith Butler, Nevolje s rodom a) „'Žene' kao subjekt feminizma” b) „Prisilni poredak spola/roda/žudnje”
 12. Jacques Derrida, Pisanje i razlika, a) „Struktura, znak i igra u diskurzu humanističkih znanosti”
 13. Jacques Derrida, Pisanje i razlika, b) „Od uže do opće ekonomije. Bezrezervni hegelijanizam”
 14. Jean Baudrillard, Simulacija i zbilja a) „Kritika političke ekonomije znaka” b) „Simbolička razmjena i smrt”
 15. Sistematizacija i zaključivanje kolegija

Ishodi učenja
 1. Moći povezati određene filozofske pojmove i suvremene filozofske tradicije.
 2. Moći objasniti različite filozofske pojmove.
 3. Moći artikulirati određene suvremeno-filozofijske ideje i probleme.
 4. Kritički artikulirati određeni suvremeno-filozofijski problem te prepoznati razliku takve artikulacije u odnosu na znanstvenu ili umjetničku.
Metode podučavanja
Uvodna predavanja;
Grupne rasprave i interakcija sa studentima;
Analiza teksta;
Individualni i grupni domaći uratci.
Metode ocjenjivanja
Ocjene iz domaćih uradaka;
Ocjena iz individualnog izlaganja;
Ocjena iz grupne prezentacije;
Usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Theodor W. Adorno: "Filozofska terminologija. Uvod u filozofiju" (prvih 10 poglavlja)
 2. Michael Hardt i Antonio Negri: "Imperij" (poglavlja: 1.1., „Svjetski poredak”, 1.2. „Biopolitička proizvodnja”, 1.3. „Alternative unutar imperija”, 2.1. „Dvije Europe, dvije modernosti”)
 3. Judith Butler: "Nevolje s rodom" (prvo poglavlje)
 4. Thomas Nagel: "Što sve to znači?"
Dopunska literatura
 1. • Arendt, H., Izvori totalitarizma
 2. • Althusser, L., Ideologija i ideološki aparati države
 3. • Badiou A., Manifest za filozofiju
 4. • Beauvoir, S., Drugi spol
 5. • Deleuze G. i Guatarri, F., Što je filozofija?
 6. • Derrida, J., Politike prijateljstva
 7. • Eagleton, T., Teorija i nakon nje
 8. • Fanon, F., Prezreni na svijetu
 9. • Federici, S., Kaliban i vještica: žene, tijelo i prvobitna akumulacija
 10. • Foucault, M., Rođenje biopolitike
 11. • Heinrich, M., Uvod u Marxovu kritiku političke ekonomije
 12. • Hobsbawm, E. J., Nacije i nacionalizam
 13. • Laclau, E., Butler, J. i Žižek, S., Kontingencija, hegemonija, univerzalnost
 14. • Lefebvre, H., Preživljavanje kapitalizma: reprodukcija proizvodnih odnosa
 15. • Nagel, Th., Što sve to znači?
 16. • Ricoeur, P., O tumačenju: ogled o Freudu

Obavezan predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar