Naziv
Suvremena talijanska povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51207
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje najvažnijih povijesnih događaja od ujedinjenja Italije do danas
Povećanje jezične i komunikacijeske kompetencije
Razumjeti i analizirati različite vrste govornih i pisanih povijesnih tekstova
Sadržaj
 1. Introduzione: l’Italia oggi
 2. L’Italia geografica e politica
 3. L'Italia preunitaria
 4. Il Risorgimento
 5. L’Italia liberale (1861-1914)
 6. La Grande guerra (1915-1918)
 7. Il ventennio fascista (1919-1940) Crisi dello stato liberale e avvento del fascismo
 8. Il ventennio fascista (1919-1940) L’Italia fascista
 9. L'Italia nella prima e seconda guerra mondiale
 10. Ricostruzione e centrismo: gli anni 50
 11. Trasformazioni economico-sociali (1960-1970)
 12. La crisi della prima repubblica (1970-1992) I
 13. La crisi della prima repubblica (1970-1992) II
 14. Dagli anni 90 ad oggi
 15. L’Italia repubblicana: dal 1945 al tempo presente

Ishodi učenja
 1. poznavati ključne povijesne događaje od ujedinjenja Italije do danas
 2. opisati širi kontekst povijesnih događanja u Italiji
 3. razviti primjerenu jezičnu sposobnost za razmjenu informacija i povijesnih analiza
 4. moći usporediti povijesne događaje u europskom kontekstu na talijenskom jeziku
 5. usporediti mišljenja i stajališta o poznatim temama uporabom povijesnog strukovnog jezika
Metode podučavanja
suvremene glotodidaktičke metode usmjerene razvijanju četiriju jezičnih sposobnosti
Interpretacijsko-analitička metoda za izlaganje povijesnih sadržaja
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Fossati Marco, Luppi Giorgio, Zanette Emilio (2006) Passato e Presente 2, Milano, Mondadori
 2. Marchese, Riccardo (2005) Piani e Percorsi della Storia 2, Milano, Minerva Italica
 3. Marchese, Riccardo (2005) Piani e Percorsi della Storia 3, Milano, Minerva Italica
 4. Ginsborg, Paul, (2006), Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, Torino, Einaudi
 5. Ginsborg, Paul, (2007), L'Italia del tempo presente, Torino, Einaudi
 6. AAVV, (1997), Storia contemporanea, Roma Donzelli
 7. Cipolla C.M., (1993), Introduzione alla storia economica (prima parte), Bologna, Il Mulino
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar