Naziv
Suvremeni nizozemski jezik II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46847
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Uvježbavanje usvojenog znanja na izvornim tekstovima. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Razina B1 u CEFR-u.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 2. U trgovini biciklima. Komunikacija: opisati događaj, navesti da nekoga/nešto ne razumijemo ili ne shvaćamo, pitati kako se što kaže na nizozemskom. Gramatika: imperfekt, uporaba perfekta i imperfekta. Izgovor: ui-eu-ij.
 2. Tjedan 1 - 2. U trgovini biciklima. Komunikacija: opisati događaj, navesti da nekoga/nešto ne razumijemo ili ne shvaćamo, pitati kako se što kaže na nizozemskom. Gramatika: imperfekt, uporaba perfekta i imperfekta. Izgovor: ui-eu-ij.
 3. Tjedan 3. Na rođendanskoj proslavi. Komunikacija: čestitati kome, pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije. Gramatika: povratni glagoli. Izgovor: šva.
 4. Tjedan 4 - 5. Odlazak na velesajam. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega. Gramatika: djeljivi glagoli. Izgovor: ou/au-uit.
 5. Tjedan 4 - 5. Odlazak na velesajam. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega. Gramatika: djeljivi glagoli. Izgovor: ou/au-uit.
 6. Tjedan 6. Kod prijatelja. Komunikacija: pitati za čije mišljenje, izraziti mišljenje, neobavezno čavrljanje. Gramatika: glagol zullen (nastavak). Izgovor: prepoznavanje glasova.
 7. Tjedan 7 - 8. Putovanje vlakom. Komunikacija: kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: glagol zullen (nastavak), futur. Izgovor: oe-u-uu.
 8. Tjedan 7 - 8. Putovanje vlakom. Komunikacija: kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: glagol zullen (nastavak), futur. Izgovor: oe-u-uu.
 9. Tjedan 9. U vlaku. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati okolinu i krajolik. Gramatika: pokazna zamjenica u samostalnoj uporabi (dit/dat is, dit/dat zijn). Izgovor: -ng, -nk.
 10. Tjedan 10 - 11. Odlazak u kino. Komunikacija: kupiti kartu za kino, tražiti odgovarajuću informaciju o filmovima. Gramatika: veznici. Izgovor: -ig, -lijk.
 11. Tjedan 10 - 11. Odlazak u kino. Komunikacija: kupiti kartu za kino, tražiti odgovarajuću informaciju o filmovima. Gramatika: veznici. Izgovor: -ig, -lijk.
 12. Tjedan 12. Razgovor sa službom za korisnike. Komunikacija: opisati problem, obaviti telefonski razgovor. Gramatika: prilog er/daar, konstrukcija zijn+ aan het+ infinitiv. Izgovor: -r, -l.
 13. Tjedan 13 - 14. Na policiji. Komunikacija: podnijeti prijavu/žalbu, opisati događaj, tražiti/dati savjet. Gramatika: veznici. Izgovor: -g, -sch, -isch.
 14. Tjedan 13 - 14. Na policiji. Komunikacija: podnijeti prijavu/žalbu, opisati događaj, tražiti/dati savjet. Gramatika: veznici. Izgovor: -g, -sch, -isch.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. 
 2. Identificirati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.  
 3. Koristiti osnovni vokabular potreban za pismenu i usmenu komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: u kući i okolici, zdravlje, izgled i karakter, trening i posao. 
 4. Komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. 
 5. Sudjelovati u kraćim razgovorima s izvornim govornicima nizozemskoga jezika, ako je riječ o poznatoj temi. 
 6. Koristeći jednostavan jezik opisati svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, obrazovanje, sadašnje ili prethodno radno mjesto. 
 7. Slušajući i čitajući shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih ili medijskih obavijesti. 
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Ham, E. e.a., Help! Kunt u mij helpen?, NCB, 2007, pogl. 10-16.
 2. Ham, E. et al , Help 2 Helpt u mij even?, pogl. 1-2, 2007, NCB;
 3. Terlouw, J., Koning van Katoren, 1983, Lemniscaat, Rotterdam
 4. De Bakker, Meijboom e.a. - Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, Wolters-Noordhoff, 1994
Dopunska literatura
 1. Dina Bouwman-Noordermeer: Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. Coutinho, 1998.
 2. José Bakx–Martine Jetten–Liesbet Korebrits: Grammatica in gebruik. Nederlands voor anderstaligen. Intertaal Amsterdam/Antwerpen 1999.
 3. Mattens–Vandenberghe: Praktische Spraakkunst van het Algemeen Bruikbaar Nederlands. Uitgeverij De Nederlandse Boekhandel. Antwerpen/Amsterdam, 1978.
 4. A.M.Fontein–A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
 5. Dina Bouwman e.a.: Beter Nederlands. Grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. I. en II. Coutinho, 1990.
 6. Smedts,W. – Van Belle, W.: Taalboek Nederlands. De Nederlandsche Boekhandel/Uitgeverij Pelckmans. Kapellen 1993.
 7. Florijn A.F. e.a.: De regels van het Nederlands. Grammatica voor anderstaligen. Groningen, 1994.
 8. Bakker I. de e.a., Nederlands in hoofdlijnen (theorieboek), Groningen 1994.
 9. Bakker I. de e.a., Nederlands in hoofdlijnen (oefeningenboek), Groningen 1994.
 10. Pak D., Wijninga P.W.: Taal Extra, Baarn 1996.
 11. Renkema J., Schrijfwijzer, Den Haag 2002.
 12. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar