Naziv
Diplomska radionica I - Nastavnički
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
117677
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Priprema studenata za odabir teme diplomskog rada i izradu sinopsisa.
Sadržaj
 1. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 2. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 3. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 4. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 5. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 6. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 7. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 8. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 9. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 10. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 11. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 12. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 13. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 14. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.
 15. Definiranje teme diplomskog rada, početna istraživanja, prezentacija tijeka istraživanja (izvori, literatura, rezultati), izrada i prezentacija sinopsisa.

Ishodi učenja
 1. Poznavati pravila pisanja znanstvenog rada i primjenjivati ih u izradi radova manjeg obima (prikazi, sinopsis diplomskog rada).
 2. Postaviti konkretan istraživački problem koji predstavlja doprinos postojećim znanjima o određenoj materiji te planirati njegovo rješavanje.
 3. Konceptualizirati multidisciplinarne/interdisciplinarne/transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju.
 4. Identificirati i koristiti odgovarajuće primarne i sekundarne povijesne izvore te različite izvore informacija za osmišljavanje teme i oblikovanje sinopsisa.
 5. Formulirati i braniti tezu diplomskog rada.
 6. Formulirati povratnu informaciju o radovima i izlaganjima ostalih studenata.
Metode podučavanja
Nastava u III. semestru fokusirana je na pripremu studenata za pisanje diplomskog rada. Nastava je interaktivna, a od studenata se očekuje maksimalna participacija (prezentacije radova, formuliranje i obrana teze, postavljanje pitanja itd.). Seminar započinje radom na literaturi kojom se studenti upoznaju s metodologijom i pravilima pisanja znanstvenog rada i primjenom tih pravila prilikom izrade radova manjeg obima poput prikaza knjiga. Od studenata očekuje početno definiranje teme diplomskog rada i početno skeniranje literature i izvora. U dogovoru s nastavnikom-voditeljem diplomske radionice studenti odabiru mentora. Tijekom semestra, tema i naslov diplomskog rada, istraživačko pitanje te metode i tehnike istraživanja se rafiniraju i formuliraju u obliku sinopsisa. Sinopsis se prezentira pred nastavnikom i drugim studentima.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je opisna. Vrednuju se studentski radovi i studentska participacija u nastavi, u grupnim diskusijama. te aktivno sudjelovanje na nastavi, osobito u pripremi terenske nastave. Studentski radovi dio su ogledne mape koju trebaju predočiti na kraju semestra, prilikom upisa ocjene.

Obavezna literatura
 1. D. Oraić Tolić, Akademsko pismo, Zagreb, 2011.
Dopunska literatura
 1. Literatura za izradu individualnih diplomskih radova.

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij