Naziv
Suvremeni nizozemski jezik VIII
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124372
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno odslušati za

Cilj
Razvijanje receptivnih i produktivnih vještina potrebnih za samostalno pisanje kompleksnih tekstova o književnosti i akademskim temama.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-2. Ekonomija i poslovni sektor (3): Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'). Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 2. Tjedan 1-2. Ekonomija i poslovni sektor (3): Pisanje novinskog članka; 'Er' u primjeni; Sastanci i zasjedanja; Osobno predstavljanje ('elevator pitch'); Stvaranje kontakata ('networking'). Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 3. Tjedan 3-7. Zdravlje i prehrana (4): Kreativno pisanje; Uporaba imperativa; Komunikacija primjerena situaciji; Monolog. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 4. Tjedan 3-7. Zdravlje i prehrana (4): Kreativno pisanje; Uporaba imperativa; Komunikacija primjerena situaciji; Monolog. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 5. Tjedan 3-7. Zdravlje i prehrana (4): Kreativno pisanje; Uporaba imperativa; Komunikacija primjerena situaciji; Monolog. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 6. Tjedan 3-7. Zdravlje i prehrana (4): Kreativno pisanje; Uporaba imperativa; Komunikacija primjerena situaciji; Monolog. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 7. Tjedan 3-7. Zdravlje i prehrana (4): Kreativno pisanje; Uporaba imperativa; Komunikacija primjerena situaciji; Monolog. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 8. Tjedan 8-11. Filozofija i etika (5): Pasiv; Parafraziranje; Pisanje argumentacijskog eseja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 9. Tjedan 8-11. Filozofija i etika (5): Pasiv; Parafraziranje; Pisanje argumentacijskog eseja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 10. Tjedan 8-11. Filozofija i etika (5): Pasiv; Parafraziranje; Pisanje argumentacijskog eseja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 11. Tjedan 8-11. Filozofija i etika (5): Pasiv; Parafraziranje; Pisanje argumentacijskog eseja. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 12. Tjedan 12-15. Psihologija (6): Modalne čestice; Poredak riječi; Kompleksne zavisne rečenice. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 13. Tjedan 12-15. Psihologija (6): Modalne čestice; Poredak riječi; Kompleksne zavisne rečenice. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 14. Tjedan 12-15. Psihologija (6): Modalne čestice; Poredak riječi; Kompleksne zavisne rečenice. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.
 15. Tjedan 12-15. Psihologija (6): Modalne čestice; Poredak riječi; Kompleksne zavisne rečenice. Akademski vokabular i gramatičke vježbe.

Ishodi učenja
 1. Imenovati, opisati i primijeniti složena gramatička pravila nizozemskoga jezika i njihove iznimke
 2. Analizirati i samostalno koristiti morfološki i sintaktički kompleksne jezične jedinice
 3. Izraziti i argumentirano braniti vlastite procjene i kritike u obliku eseja ili novinskog članka
 4. Sažeti i protumačiti smisao govorenih i pisanih tekstova na nizozemskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa
 5. Preurediti postojeće ili isplanirati i samostalno napisati ili usmeno prezentirati vlastite tekstove na nizozemskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 6. Istražiti, kategorizirati i komentirati elemente pojedinih kultura nizozemskoga govornog područja i usporediti ih međusobno i s ostalim kulturama u doticaju
 7. Komentirati i kritički vrednovati znanstvene i stručne publikacije na nizozemskom jeziku
 8. Kategorizirati i analizirati tekstove na nizozemskome jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Studenti šire vokabular i napreduju u jezičnoj kompetenciji na razini naprednoga korisnika C1. Pritom je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, usmena izlaganja; pismeni i usmeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Giezenaar, Gislaine et al: Wijze woorden, Woordenlijst Academisch Nederlands met idioomoefeningen. Antwerpen, Amsterdam, 2010;
Dopunska literatura
 1. Dixi! Cursus Spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen, Bakx & Giezenaar, Bussum: Coutinho, 2007.
 2. Nederlands naar perfectie, Palmer & Van 't Wout, Bussum: Coutinho, 2016.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar