Naziv
Diplomska radionica I - ranonovovjekovna povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
147042
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Nastava na Diplomskoj radionici I temeljit će se na produbljenom, analitičkom i kritičkom čitanju priručnika A. Völker-Rasor "Rani novi vijek". Kako bi se studentima olakšalo usvajanje njegova zahtjevna sadržaja s posebnim naglaskom na istraživačke pristupe, interpretativne paradigme i heurističke koncepte, svaki će nastavnik pripremiti 7 do 10 pitanja za „vođeno čitanje“ dijelova udžbenika predviđenih za svoj nastavni termin.
Sadržaj
 1. Uvodni sat
 2. Epoha u europskim razmjerima
 3. Epoha u svjetskim razmjerima
 4. Tehnike: čitanje povijesti
 5. Gospodarska povijest
 6. Socijalna povijest
 7. Povijest mentaliteta i etnologija
 8. Rodna povijest
 9. Znanost o književnosti i povijest umjetnosti
 10. Tehnike: rad s izvorima
 11. Spoznaja, interpretacija, prezentacija
 12. Rad s izvorima, temama, instrumentima
 13. Istraživačke ustanove
 14. Rani novi vijek izvan Europe
 15. Završni kolokvij

Ishodi učenja
 1. Razvijanje vještina kritičkog čitanja
 2. Usvajanje teorijskih koncepata nužnih za istraživanje ranonovovjekovne povijesti
 3. Usvajanje metodoloških postupaka nužnih za istraživanje ranonovovjekovne povijesti
 4. Razvijanje vještina usmenog i pismenog izražavanja
Metode podučavanja
Svaki je nastavnik obvezan nekoliko dana prije predviđenog termina nastave svim studentima e-mailom distribuirati pitanja za vođeno čitanje u svrhu što bolje pripreme za diskusiju na satu. Svaki će student imati obvezu odabrati po jedno pitanje od onih koje će distribuirati svaki od nastavnika i elaborirati ga u obliku eseja, maksimalnog opsega dvije kartice teksta (3600 slovnih znakova s prazninama). Osim analitičkog i kritičkog osvrta na problemsko pitanje, student ga treba egzemplificirati na vlastitoj istraživačkoj tematici odnosno problematici vlastita diplomskog rada.Svaki je student dužan u roku od tjedan dana nakon održanog sata poslati esej svakome nastavniku odnosno ukupno 7 eseja.
Metode ocjenjivanja
Svaki će esej biti ocijenjen i utjecat će na završnu evaluaciju pojedinačnih studentskih doprinosa. Predviđen je završni kolokvij uz sudjelovanje svih studenata i svih nastavnika na kojemu će se provjeravati stupanj usvojenosti nastavnih sadržaja.

Obavezna literatura
 1. Anette Völker-Rasor (ur.), "Rani novi vijek", Zagreb, 2016.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij