Naziv
Šamanizam
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
131565
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Kolegij će kroz kulturnoantropološki pristup obuhvatiti definiranje šamanizma, znanstvenu interpretaciju šamanskog svijeta i prostora, podrijetlo i nastanak šamanizma, špiljsku umjetnost i šamanizam, osnovne postavke šamanske realnosti, odvojenu stvarnost ili drugu realnost, putovanje na drugi svijet, kozmos te svakodnevnu realnost u šamanizmu. Pronalazit će se neke usporednice sa sličnim pojavama (krsnici i štrige) kod Slavena i Hrvata. Također će se obraditi šamanizam u Sibiru i na ostalim stranama svijeta, šamanizam nekad i danas te se propitati tehnike liječenja šamana, postupci šamanske inicijacije, šamanski ples, šamanski let i šamanski trans. Jedan dio kolegija bavit će se šamanskom kozmologijom, šamanskim viđenjem prostora i krajobraza te općenito simbolima u šamanizmu. Bitna će biti i uloga konja u šamanskim obredima te šamansko stablo kao axis mundi. U suvremenom kontekstu govorit će se o šamanizmu u modernom društvu i gradovima te njegovoj transformaciji. Također, bit će riječ i o antropologiji smrti u šamanskom kontekstu inicijacije i obreda prijelaza, i u tom smislu obradit će se i Tibetanska knjiga mrtvih. U okviru kolegija planirana je i terenska nastava.
Sadržaj
 1. Definiranje šamanizma.
 2. Šamanizam u Sibiru i na ostalim stranama svijeta, nekad i danas.
 3. Šamanizam i antropologija religije.
 4. Šamanska kozmologija. Šamansko viđenje prostora i krajobraza
 5. Šamanizam i modrena kultura, šamanizam u gradovima
 6. Osnovne postavke šamanske realnosti. Šamanski kozmos i odvojena stvarnost
 7. Enteogene biljke
 8. Šamanizam u Indiji i na Tibetu
 9. Kako liječe šamani? Šamanske inicijacije, Šamanski ples, šamanski let i šamanski trans.
 10. Simboli u šamanizmu
 11. Uloga konja u šamanskim obredima.
 12. Šamansko stablo kao axis mundi.
 13. Završno predavanje: Dat će se analiza i sinteza iznesenih pojava kroz teorijski pristup šamanskoj problematici

Ishodi učenja
 1. analizirati i diskutirati definicije šamanizma, znanstvenu interpretaciju šamanskog svijeta i prostora, podrijetlo i nastanak šamanizma, osnovne postavke šamanske realnosti, odvojenu stvarnost ili drugu realnost, putovanje na drugi svijet, kozmos te svakodnevnu realnost u šamanizmu
 2. analizirati te na primjerima etnografskih istraživanja, kritički evaluirati različite antropološke pristupe šamanizmu
 3. objasniti te na primjerima etnografskih istraživanja raspravljati o šamanskoj kozmologiji, šamanskom viđenju prostora i krajobraza te općenito o simbolima u šamanizmu
 4. objasniti te na primjerima etnografskih istraživanja raspravljati o šamanskom liječenju te ulozi enteogenih biljaka u šamanizmu
 5. opisati te na primjerima etnografskih istraživanja objasniti pojavu šamanizma u suvremenom kontekstu i njegovoj transformaciji
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje na nastavi 20%
Seminarski zadaci 40%
Završni ispit 40%

Obavezna literatura
 1. ELIADE, Mircea. 2002. Sveto i profano. Zagreb : AGM
 2. ELIADE, Mircea. 1985. Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze. Beograd : Matica srpska
 3. PERRIN, Michel 2010. Šamanizam, Jesenski i Turk, Zagreb
 4. HEINZE, Ruth-Inge, ur. 2000. The Nature and Function of Rituals, Fire from Heaven. London: Bergin & Garvey
Dopunska literatura
 1. ERMAKOV, Dmitry. 2008. Bø and Bön: ancient Shamanic traditions of Siberia and Tibet in their relation to the teachings of a Central Asian Buddha. Kathmandu: Vajra Publications
 2. MASTROMATTEI, Romano, i Antonio RIGOPOULOS. 1999. Shamanic cosmos: from India to the north pole star. Venetian Academy of Indian Studies series, no. 1. Venice, Italy: Venetian Academy of Indian Studies
 3. SAMUEL, Geoffrey. 1993. Civilized shamans: Buddhism in Tibetan societies. Washington DC: Smithsonian Institution Press
 4. KEHOE, Alice Beck. 2000. Shamans and religion: an anthropological exploration in critical thinking. Prospect Heights, Ill: Waveland Press
 5. HALIFAX, Joan, 1991, Shamanic Voices asurvey of visionary narratives, Arkana Books, New York

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar