Naziv
Školske knjižnice
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
131811
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s radom školske knjižnice, standardima i njenom ulogom u obrazovnom sustavu.
Sadržaj
 1. Istraživačko učenje i školski knjižničar
 2. Školski knjižničar i obrazovni vođa
 3. Školski knjižničar - menadžer i marketinški stručnjak.
 4. Školska knjižnica u digitalnom okruženju.
 5. Školska knjižnica i web
 6. Digitalno kustodstvo i alati društvenog weba
 7. Uloga školske knjižnice u kurikulumu. Nastavni sat u školskoj knjižnici. Izrada priprema.
 8. Nastavni sat u školskoj knjižnici.
 9. Informacijska pismenost i pismenosti 21. stoljeća.
 10. Vrednovanje rada školskog knjižničara
 11. Izlaganje rezultata studentskih istraživanja
 12. Izlaganje rezultata studentskih istraživanja
 13. Povijesni pregled razvoja školskih knjižnica kod nas i u svijetu. Zadaće školske knjižnice.
 14. Standardi za rad školskog knjižničara. Zakonodavna pitanja i reguliranje profesije školskog knjižničara.
 15. Pedagoška i istraživačka uloga školske knjižnice. Školski knjižničar- učitelj.

Ishodi učenja
 1. Objasniti ulogu školske knjinice u obrazovnom sustavu
 2. navesti definirati i planirati aktivnosti u školskoj knjižnici
 3. razviti upravljati i vrednovati obrazovni rad u školskoj knjižnici
 4. izvjestiti o legislativi na području školkskog knjižničarstva u Republici Hrvatskoj
 5. odabrati i primjeniti tehnike marketinga i menadžmenta u školskoj knjižnici
Metode podučavanja
Predavanja, seminari, projektno istraživanje (samostalno i u grupi), e-učenje
Metode ocjenjivanja
Ispit 50%
Projekt - seminar 30%
Zadaci na satu 10%

Obavezna literatura
 1. Fundamentals of school library media management : a how-to-do-it manual / Barbara Stein Martin and Marco Zannier. - New York : Neal-Schuman Publishers, 2009.
 2. Global perspectives on school libraries : projects and practices / edited by Luisa Marquardt and Dianne Oberg. Berlin ; New York : De Gruyter Saur, 2011
 3. Kovačević, D. Lasić-Lazić, J. Lovrinčević, J, Školska knjižnica - korak dalje. Zagreb : Filozofski Fakultet, Zavod za informacijske studije ; Altagama, 2004
 4. Lovrinčević, J. Kovačević, D. Lasić-Lazić, J. Banek Zorica, M.Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskog knjižničara. Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2005.
 5. Špiranec, S. Banek Zorica, M. Informacijska pismenost : teorijski okvir i polazišta.Zagreb : Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2008.
Dopunska literatura
 1. The innovative school librarian : thinking outside the box / Sharon Markless, editor ; [contributors] Elizabeth Bentley... [et al.]. - London : Facet publishing, 2009.
 2. Zbornici Proljetne škole školskih knjižničara (digitalizirani zbornici dostupni na http://library.foi.hr/ZBIRKE/proljetna-skola/index.php?page=knjige)
 3. 21st-century learning in school libraries / Kristin Fontichiaro, editor. - Santa Barbara, Calif. : Libraries Unlimited, c2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij