Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 2
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
125395
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje osnovnih jezičnih kompetencija u svrhu razvijanja strategija čitanja, pisanja i izražavanja na španjolskom jeziku.
Sadržaj
 1. Predstavljanje kolegija i načina rada, uvod u sadržaj kolegija. Ogledno izlaganje, biranje tema za izlaganja koje studenti izlažu u zadnjem mjesecu nastave.
 2. Vokabular vezan uz hranu: namirnice (tekst, video, razgovor). Osobne zamjenice: izravni objekt.
 3. Vokabular vezan uz hranu : različita tipična jela i prehrambene navike u zemljama španjolskog govornog područja (tekst, video, razgovor). Izricanje sati. Prezent (ponavljanje).
 4. Bolivija: osnovna obilježja i prehrambene navike (tekst, video, rasprava).
 5. Vokabular vezan uz grad (tekst). Komparacija.
 6. Vokabular vezan uz grad i kretanje gradom: upoznavanje s nekim značajnim gradovima sa španjolskog govornog područja (tekst, video, rasprava). Izricanje budućnosti.
 7. Vokabular vezan uz svakodnevnu rutinu studentskog života u gradu (tekst, video, razgovor).
 8. Vokabular vezan uz učenje, ispite, psihologiju učenja (tekst, razgovor). Gerund i glagolska perifraza „estar + gerundio): oblik i uporaba.
 9. Ponavljanje i uvježbavanje razlike u upotrebi prezenta i glagolske perifraze „estar + gerundio“, te upotrebe perfekta kroz razgovor o specifičnostima studentskog života.
 10. Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 11. Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 12. Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 13. Studentska izlaganja na odabranu temu vezanu uz španjolsko govorno područje (slušanje, rasprava, pisani tekst).
 14. Ponavljanje gradiva kroz razgovore u malim grupama, te pisane zaključke rasprave.
 15. Kolokvij.

Ishodi učenja
 1. Na kraju semestra student koji uspješno svlada gradivo moći će: konstruirati jednostavna pitanja i odgovore o prošlim događajima i budućim planovima;
 2. izdvojiti osnovne informacije iz autentičnog slušnog materijala;
 3. izdvojiti bitne elemente iz kratkog teksta;
 4. prikupiti osnovne informacije u elektroničkim medijima ili tiskanim materijalima;
 5. prirediti i održati usmeno izlaganje na odabranu temu.
Metode podučavanja
Metoda razgovora, pitanja i odgovora, demonstracije, istraživanja, suradničkog i samostalnog učenja.
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 %
Pisanje zadaća 5 %
Usmeno izlaganje 30 %
Kolokviji 30 %
Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. E. Narvajas Colón, M. Suárez Lasierra, Pilar Pérez Cañizares, B. Gallego Giráldez: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A1, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 1, Školska knjiga Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 2. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 3. Aguirre, Carmen: El mundo en español, Lecturas de cultura y civilización, Habla con Eñe, Madrid, 2019.
 4. Óscar Cerrolaza Gili, Diccionario práctico de gramática, Madrid, Edelsa, Grupo Didascalia, S.A., 2014.
 5. Varios autores, Gramática básica del estudiante de español, Barcelona, Difusión S.L., 2018.

Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar