Naziv
Diplomska radionica II - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
124413
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Izrada kvalifikacijskog diplomskog rada i razvoj i demonstracija stečenih stručnih i općih vještina.
Sadržaj
 1. Analiza odabrane problematike
 2. Analiza odabrane problematike
 3. Analiza odabrane problematike
 4. Analiza odabrane problematike
 5. Verifikacija pisanog izlaganja rezultata raščlambe.
 6. Verifikacija pisanog izlaganja rezultata raščlambe.
 7. Verifikacija pisanog izlaganja rezultata raščlambe.
 8. Verifikacija pisanog izlaganja rezultata raščlambe.
 9. Pisano formuliranje rezultata i zaključaka.
 10. Pisano formuliranje rezultata i zaključaka.
 11. Rasprava o rezultatima i zaključcima
 12. Rasprava o rezultatima i zaključcima
 13. Revizija i dopune.
 14. Verifikacija revizije i dopuna.
 15. Obrana diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Usvajanje terminologije i diskursa stručno-znanstvenog pisanja o problematici stare povijesti
 2. Vještina pisanja i opreme kvalifikacijskog stručno-znanstvenog rada
 3. Vještina usmenog konzultiranja drugih stručnjaka
 4. Vještina pisane razmjene mišljenja s drugim stručnjacima
 5. Vještina samovrednovanja pisanog rada
 6. Kvalifikacijski rad koji udovoljava propisanim traženjima za stjecanje magisterija (diplomski rad) u diplomskom studiju povijesti
Metode podučavanja
Radionički rad uz sudjelovanje svih nastavnika i studenata. Predstavljanje rezultata, završne rasprave o temama i priprema za obranu.
Metode ocjenjivanja
Obrana kvalifikacijskog (diplomskog) rada, uz rad u radionici.

Obavezna literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.
Dopunska literatura
 1. Prema individualnome popisu svakoga polaznika, u skladu s područjem i temom njegova kvalifikacijskog rada.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij