Naziv
Talijanska dijalektologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
125589
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Poznavanje strukturnih karakteristika i sociokulturnog statusa talijanskih dijalekata kao specifične sastavnice talijanskog jezičnog prostora i važnog elementa jezične komunikacije u prošlosti i u današnje vrijeme.
Sadržaj
 1. jezik i dijalekt, jezični areali, izoglose, jezični atlasi
 2. metodologija istraživanja dijalekata
 3. problemi klasifikacije talijanskih dijalekata
 4. osobine sjevernotalijanskih dijalekata
 5. osobine sjevernotalijanskih dijalekata - nastavak
 6. osobine srednjetalijanskih dijalekata
 7. osobine srednjetalijanskih dijalekata - nastavak
 8. osobine južnotalijanskih dijalekata
 9. osobine južnotalijanskih dijalekata - nastavak
 10. osobine sardskih, ladinskih i furlanskih dijalekata
 11. manjinski jezici u Italiji
 12. dijatopijski (regionalni) varijeteti talijanskog jezika
 13. diglosija i sociokulturni status dijalekata u suvremenoj Italiji
 14. dijalektalna pismenost i književnost
 15. romanski idiomi u Istri; karakteristike i položaj talijanskoga kao manjinskog jezika na dvojezičnim područjima u Republici Hrvatskoj

Ishodi učenja
 1. opisati i objasniti osnovne karakteristike italo-romanskih dijalekata
 2. razlikovati i objasniti karakteristične pojavnosti u talijanskim dijatopijskim varijetetima
 3. opisati i objasniti prisutnost talijanskih dijalekata i ostalih romanskih idioma u Hrvatskoj
 4. upotrijebiti lingvističku aparaturu na različitim razinama proučavanja jezika
 5. samostalno provesti istraživanje, sastaviti korpus, analizirati prikupljene materijale te prezentirati dobivene rezultate
Metode podučavanja
predavanje, powerpoint prezentacija, seminarsko izlaganje, seminarski rad
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Corrado Grassi / Alberto A. Sobrero / Tullio Telmon, Introduzione alla dialettologia italiana, Roma-Bari, 2003.
 2. Corrado Grassi / Alberto A. Sobrero / Tullio Telmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, 1997.
 3. Michele Loporcaro, Profilo linguistico dei dialetti italiani, Laterza, Roma, 2009.
 4. Manlio Cortelazzo, Avviamento critico allo studio della dialettologia italiana, Pisa, 1972.
 5. Gerhard Rohlfs, Grammatica storica della lingua italiana e dei suoi dialetti, Bologna, 1968.
 6. Giovan Battista Pellegrini, Carta dei Dialetti d'Italia, Pisa, 1977.
Dopunska literatura
 1. Edoardo Vineis (prir.), Per la storia e la classificazione dei dialetti italiani. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia (Pescara 2 e 3 giugno 1979), Pisa, 1980.
 2. Manlio Cortelazzo, I dialetti e la dialettologia in Italia (fino al 1800), Tübingen, 1980.
 3. Manlio Cortelazzo / Günter Holtus / Michael Metzeltin (prir.), Linguistica e dialettologia veneta. Studi offerti a Manlio Cortelazzo dai colleghi stranieri, Tübingen, 1983.
 4. Nelida Milani-Kruljac, La comunità italiana in Istria e a Fiume fra diglossia e bilinguismo, Trieste-Rovigno, 1990.
 5. Fiorenzo Toso, Le minoranze linguistiche in Italia, Il Mulino, Bologna, 2008.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar