Naziv
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131896
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
- produbljivanje znanja o stilskim, retoričkim, strukturnim i općenito oblikovnim osobitostima eseja i znanstvene proze;
- prepoznavanje stilskih i jezičnih osobitosti različitih nefikcionalnih žanrova;
- upoznavanje s osnovnim postupcima u prevođenju esejističke i znanstvene proze;
- osposobljavanje studenata za efikasno korištenje rječnika, baza podataka i jezičnih priručnika;
- osposobljavanje studenata za samostalno prevođenje stručnih, znanstvenih i esejističkih tekstova s talijanskog na hrvatski jezik
Sadržaj
 1. Uvod u suvremeno književno i stručno prevođenje: metode i problemi. Udruge prevodilaca, aktualno stanje u hrvatskom nakladništvu, autorska prava. Vrste prevođenja i njihove specifičnosti. Rječnici, pravopisi, baze podata i jezični priručnici u postupku prevođenja. Analiza retoričkih, stilskih i oblikovnih postupaka te njezina funkcija u prevođenju.
 2. Suvremena književnost i esej I. Tiziano Scarpa. Zadaća 1.
 3. Suvremena književnost i esej II. Alessandro Baricco. Zadaća 2.
 4. Analiza zadaće 1. Književna esejistika 20. stoljeća I. Pier Vittorio Tondelli. Zadaća 3.
 5. Analiza zadaće 2. Književna esejistika 20. stoljeća II. Alberto Savinio. Zadaća 4.
 6. Analiza zadaće 3. Povijest umjetnosti i likovna kritika. Zadaća 5.
 7. Analiza zadaće 4. Historiografija. Zadaća 6.
 8. Analiza zadaće 5. Lingvistika. Zadaća 7.
 9. Analiza zadaće 6. Filozofija. Zadaća 8.
 10. Analiza zadaće 7. Prirodne znanosti I. Biologija. Zadaća 9.
 11. Analiza zadaće 8. Prirodne znanosti II. Fizika i matematika. Zadaća 10.
 12. Analiza zadaće 9. Tehnika i svakodnevni život. Zadaća 11.
 13. Analiza zadaće 10. Starija proza I. Galileo Galilei. Zadaća 12.
 14. Analiza zadaće 11. Starija proza II. Pellegrino Artusi.
 15. Analiza zadaće 12. Završna sinteza.

Ishodi učenja
 1. Studenti će nakon odslušanog kolegija moći: - ustanoviti žanrovsku pripadnost teksta;
 2. - uočiti i opisati bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije teksta;
 3. - prepoznati specifičnosti pojedinih stilova i žanrova kako bi se one realizirale i u prijevodu;
 4. - primijeniti odgovarajuće postupke i tehnike u prevođenju esejističkih i znanstvenih proznih tekstova;
 5. - efikasno upotrebljavati rječnike, baze podataka i jezične priručnike;
 6. - prevesti esejistički, znanstveni ili stručni tekst s talijanskog na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Seminari, prijevodne vježbe, prijevodne zadaće.
- analiza žanrovskih, strukturnih, stilskih, retoričkih, leksičkih, sintaktičkih i terminoloških osobitosti pojedinih tekstova u izvorniku, sa svrhom uočavanja elemenata koje je potrebno prenijeti u prijevodu;
- poredbena analiza objavljenih hrvatskih prijevoda i talijanskih izvornika;
- grupno prevođenje na nastavi;
- individualni studentski prijevodi tekstova koji se zadaju iz tjedna u tjedan;
- analiza individualnih studentskih prijevoda i alternativnih prijevodnih rješenja.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje sudjelovanja u grupnom prevođenju na nastavi; seminarsko izlaganje; ocjenjivanje zadaća (prijevoda); završni ispitni prijevodi.

Obavezna literatura
 1. Mirko Deanović i Josip Jernej, Vocabolario italiano-croato, razna izdanja.
 2. Vocabolario Treccani, https://www.treccani.it/vocabolario
 3. Dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, https://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano
 4. Dizionario De Mauro, https://dizionario.internazionale.it
 5. Dizionario italiano Olivetti, https://www.dizionario-italiano.it
 6. Dizionario Garzanti, https://www.garzantilinguistica.it
 7. Hrvatski jezični portal, https://hjp.znanje.hr
 8. Hrvatski pravopis, https://pravopis.hr
 9. Baza frazema hrvatskoga jezika, http://frazemi.ihjj.hr
 10. Kolokacijska baza hrvatskoga jezika, http://ihjj.hr/kolokacije
 11. Struna: Hrvatsko strukovno nazivlje, http://struna.ihjj.hr
 12. Nataša Pavlović, Uvod u teorije prevođenja, Leykam International, Zagreb, 2015.
Dopunska literatura
 1. Nataša Pavlović i Mateusz-Milan Stanojević, Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja, FF Press, Zagreb, 2020, https://openbooks.ffzg.unizg.hr/index.php/FFpress/catalog/book/102
 2. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 3. Massimiliano Morini, La traduzione: teorie strumenti pratiche, Sironi, Milano, 2015.
 4. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano, 2004.
 5. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003.
 6. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 7. Krešimir Bagić (ur.), Važno je imati stila. Zbornik, Disput, Zagreb, 2002.
 8. Morana Čale Knežević – Iva Grgić – Zlatka Ružić (ur.), Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, IIC – DHKP, Zagreb, 1996.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar