Naziv
Talijanski jug na filmu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
170190
Semestri izvođenja
zimski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45
Seminar
15

Cilj
Cilj predmeta je upoznati studente s prikazom južnotalijanskih pokrajina kroz film. Jug Italije desetljećima je smatran takozvanom „drugom Italijom“ i prikazivan je kroz stereotipe kriminala, nasilja i nerazvijenosti. Cilj ovog kolegija je upoznati studente s povijesnim, kulturnim i jezičnim posebnostima i raznolikošću ovog dijela Italije. Osim filmoloških analiza najpoznatijih redatelja kao što su Pietro Germi, Francesco Rosi i Vittorio De Seta, koji su se prvi bavili prikazom talijanskog Juga u igranom filmu, analizirat će se i recentnija filmska ostvarenja suvremenih talijanskih redatelja (Tornatore, Giordana, Mereu, Capuana, Garrone).
Sadržaj
 1. Povijesni pregled razvoja „Južnog pitanja“
 2. Talijanski jug u dokumentarnim filmovima De Matinove škole etnografskog dokumentarnog filma i u dokumentarnim filmovima Luigija Di Giannija i Vittorija De Sete
 3. Povijesni prikaz južnih kontinentalnih regija - Film: Cristo si e' fermato a Eboli (Francesco Rosi, 1979)
 4. Povijesni prikaz Sicilije 1 - prvi filmovi o mafiji: In nome della legge (Pietro Germi, 1949)
 5. Povijesni prikaz Sicilije 2 - Film: Così ridevano (Gianni Amelio, 1998)
 6. Povijesni prikaz Sicilije 3 - Film: Baaria (Giuseppe Tornatore, 2009)
 7. Suvremeni prikaz Sicilije - Film: Cento passi (Marco Tullio Giordana, 2000); Placido Rizzotto (Pasquale Scimeca, 2000)
 8. Povijesni prikaz Sardinije 1 - Film: Banditi a Orgosolo (Vittorio de Seta, 1961)
 9. Povijesni prikaz Sardinije 2 - Film: Padre padrone (Paolo e Vittorio Taviani, 1977)
 10. Grazia Deledda na filmu
 11. Suvremeni prikaz Sardinije - Filmovi Salvatorea Mereua (Sonetaula, 2008; Bellas mariposas, 2012) i drugih suvremenih redatelja sa Sardinije
 12. Mafija u suvremenom filmu - Film: Gomorra (Matteo Garrone, 2008)
 13. Mafija u suvremenom filmu - Film: Anime nere (Francesco Munzi, 2014)
 14. Suvremeni prikaz Puglie - Film: Galantuomini (Edoardo Winspeare, 2008)
 15. Novi napuljski film - Filmovi Antonia Capuana (L'amore buio, 2010), Maria Martonea i drugih redatelja

Ishodi učenja
 1. identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u Italiji
 2. nabrojiti najvažnije autore i djela talijanskog filma i pridružiti ih odgovarajucim povijesnim razdobljima i stilskim formacijama
 3. nabrojiti, razlikovati i definirati filmske rodove, vrste i žanrove te teorijske i stilske elemente potrebne za analizu filma
 4. povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o stilskim formacijama i povijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
Metode podučavanja
Metode podučavanja vezane su za podučavanje analize i razumijevanja filma, ali i korištenja audiovizualnih materijala u nastavi. Kod studiranja stranog jezika važno je podučiti studente ne samo jeziku i lingvistici već i kulturološkim i umjetničkim posebnostima područja na kojima se određeni jezik govori. Studenti pogledaju filmove prije dolaska na nastavu, a na nastavi se analiziraju isječci iz filmova u kojima se obraća pozornost na filmski jezik, ali i kulturološke, povijesne i jezične fenomene koji se pojavljuju u filmovima. Tijekom predavanja studenti sudjeluju u diskusijama i dijelovi filmova zajednički se analiziraju. Kolegij se sastoji od predavanja i seminara. Na seminarima se posebna pozornost posvećuje tehničkim aspektima filmskog jezika te se zajedno sa studentima analiziraju inserti iz filma i objašnjavaju se osnovni elementi filmskog jezika kao što su montaža, kadrovi, planovi, rakursi, itd. Na predavanjima se uz filmološku analizu više pažnje posvećuje kulturološkoj dimenziji odabranih filmova i autora. Budući da je kolegij namijenjen studentima stranog jezika, jednaka pozornost posvećena je kulturološkim, povijesnim, filmološkim i lingvističkim aspektima. Sat se sastoji od uvodnog povijesnog dijela u kojem se studentima daje uvid u siri drustveno-povijesni kontekst u kojem su nastali filmovi. Drugi dio posvecen je filmskim pravcima, skolama i tendencijama u razdoblju koje se obradjuje. Treci dio posvecen je analizi filma. Na seminaru se nastavlja analiza filma uz izlaganje seminarskih radova studenata.
Metode ocjenjivanja
Zavrsna ocjena sastoji se od ocjene seminarskog rada, usmene prezentacije, sudjelovanja u nastavi i usmenog ispita.

Obavezna literatura
 1. De Martino, Ernesto, La terra del rimorso: il Sud tra religione e magia, 1997
 2. Gesù, Sebastiano, Sicilia tra schermo e storia, 2008
 3. Iaccio, Pasquale, Il Mezzogiorno tra cinema e storia: ricordi e testimonianze, 2002
 4. La Magna, Francesco, Lo schermo trema: letteratura siciliana e cinema, 2010
 5. Urban, Maria Bonaria, Sardinia on Screen: The Construction of the Sardinian Character in Italian Cinema, 2013
Dopunska literatura
 1. Tassone A., Rizza G.,Tognolotti C., La sfida della verità. Il cinema di Francesco Rosi, 2005
 2. Zagarrio, Vito, Utopisti, esagerati: Il cinema di Paolo e Vittorio Taviani, 2004
 3. Tabanelli, Roberta, I «pori» di Napoli. Il cinema di Mario Martone, Antonio Capuano e Pappi Corsicato, 2010
 4. Marlow-Mann, Alex, The New Neapolitan Cinema, 2011
 5. Floris, Antioco; Girina, Ivan (a cura di), Local Cinema: Sardinia and European Periphery, 2017
 6. Albano, Vittorio, La mafia nel cinema siciliano, da «In nome della legge» a «Placido Rizzotto», 2003

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar