Cilj
Utvrditi i sintetizirati temeljna znanja iz svih pet područja studija komparativne književnosti, te ih argumentirano prezentirati i kritički razmotriti u usmenome obliku.
Sadržaj
 1. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 2. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 3. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 4. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 5. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 6. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 7. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 8. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 9. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 10. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 11. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 12. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 13. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 14. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.
 15. Kolegij se priprema samostalno, na temelju odabrane literature.

Ishodi učenja
 1. Kategorizirati, tumačiti i usporediti različite književnoznanstvene, teatrološke i/ili filmološke tradicije, pojmove i metode za analizu i interpretaciju književnih, kazališnih i filmskih fenomena, kao i drugih umjetnosti te širega kulturno-povijesnog konteksta;
 2. Čitati stručnu literaturu i koristiti se znanstvenom terminologijom na barem dva svjetska jezika;
 3. Interdisciplinarno povezati i integrirati znanja i vještine stečene u različitim područjima studija komparativne književnosti, kao i znanja stečena na kolegijima drugih studijskih grupa.
Metode podučavanja
Upućivanje studenata za pravilnu pripremu diplomskoga ispita.
Metode ocjenjivanja
Ocjena na temelju usmenoga ispita.

Obavezna literatura
 1. Izbor od 15 naslova (3 iz svakoga područja studija), prema propisanome Odsječkom popisu literature za diplomski ispit.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar