Naziv
Teatrologija i dramatologija: Kolektivna kreacija
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
ECTS bodovi
6
Šifra
184244
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
U kolegiju ćemo obraditi povijesni razvoj i uspostavljanje kolektivne kreacije kao priznatoga izvedbenog oblika koji se s većim intenzitetom javlja u drugoj polovici 20. stoljeća. Analizirat ćemo njegove temeljne značajke s posebnim osvrtom na sastav i organizaciju izvedbene zajednice koja proizvodi kazališnu predstavu, izvornu stvaralačku metodologiju, odnos prema recipijentima kao potencijalnim suautorima kolektivne kreacije te osmišljavanje i transformaciju prostornoga konteksta. Pojedine segmente pratit će cjeloviti prikaz djelovanja kazališnih kolektiva koji se u svojoj praksi u potpunosti ili djelomično priklanjaju naslovnoj vrsti.
Sadržaj
 1. Uvodno konstituiranje kolegija
 2. Kolektivna kreacija u kazalištu 20. stoljeća
 3. „Idemo svi zajedno“: organizacija skupine
 4. Društvena odgovornost: Théâtre du Soleil
 5. Stvaralački sustavi i postupci
 6. Chicano kazalište: El Teatro Campesino
 7. Riječ iz tijela: Kazališna radionica Pozdravi
 8. Kolektivna recepcija
 9. Uključivost rituala: The Bread and Puppet Theater
 10. Kazalište zajednice: Welfare State International
 11. Smještanje zajednice
 12. Ambijentalno kazalište: The Performance Group
 13. Prevrednovanje prostora: Kugla glumište
 14. Završna razmatranja i studentska izlaganja
 15. Predrok

Ishodi učenja
 1. opisati povijesni razvoj kolektivne kreacije posebno u kontekstu kazališta 20. stoljeća
 2. uočiti i opisati organizaciju izvedbenoga kolektiva, procesa stvaranja te prostornoga i recepcijskoga konteksta u kolektivnome stvaralaštvu
 3. nabrojiti ključne predstavnike žanra kao i njihova glavna djela te opisati njihove najvažnije značajke
 4. primijeniti naučene pojmove u analizi kazališnih predstava s obzirom na njihovu pripadnost žanru
Metode podučavanja
Predavanja
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Aronson, Arnold. 2007. American Avant-garde Theatre: A History. London and New York: Routledge. str. 97-102.
 2. Blumenthal, Eileen. 1984. Directors in Perspective. Joseph Chaikin. Cambridge: Cambridge University Press. str. 83-101.
 3. Barton, Bruce. 2008. “Introduction: Devising the Creative Body“. u: Barton, Bruce, ed. Collective Creation, Collaboration and Devising. Toronto: Playwrights Canada Press vii –xxvii
 4. Delgado, Maria M. i Heritage, Paul. 1996. In Contact with the Gods. Directors Talk Theatre. Manchester i New York: Manchester University Press. str. 175-190.
 5. Fischer-Lichte, Erika. 2009. Estetika performativne umjetnosti. Sarajevo: Šahinpašić. str. 37-66, 130-145.
 6. Grubišić, Vinko. 1997. Američko gerilsko kazalište. Zagreb: Naro naklada. str. 123-140.
 7. Heddon, Deirdre i Milling, Jane. 2006. Devising Performance. Houndmills i New York: Palgrave Macmillan, str. 10-19.
 8. Kačić Rogošić, Višnja. 2017. Skupno osmišljeno kazalište. Zagreb: Hrvatski centar ITI: str. 129-196.
 9. Knowles, Ric. 2008. „The Structures of Authenticity: Collective and Collaborative Creations“ u: Barton, Bruce, ed. Collective Creation, Collaboration and Devising. Toronto: Playwrights Canada Press, str. 98-113.
 10. Kourilsky Françoise. 1975. „Kazalište kruha i lutke“. Prolog VII/23-24: str. 63-78.
 11. Matan, Branko. 1976. „Welfare State: novi razlozi kazališta“. Prolog VIII/27: str. 25
 12. Matan, Branko. 1976. „Razgovor s Johnom Foxom, umjetničkim voditeljem engleske kazališne družine Welfare State iz Burnleya kraj Manchestera“. Prolog VIII/27: str. 26-40.
 13. Prolog. 1977. „Tema broja – Treći teatar Eugenija Barbe“. IX/32: str 153-173.
 14. Schechner, Richard. 1994. Environmental Theater. New York i London: Applause, str. 1-39.
 15. Shank, Theodore. 1972. „Collective Creation“. The Drama Review: TDR. XVI/2: str. 3-31.
 16. Syssoyeva, Kathryn Mederos, Proudfit, Scott., ur. 2013. A History of Collective Creation. Houndmills i New York: Palgrave Macmillan. str. 1-36, 115-128.
 17. The Living Theatre. 1969. „Paradise Now: notes“. The Drama Review: TDR XIII/3: str. 90-107
 18. „Welfare State Manifest“. 1976. Prolog VIII/27: str. 25
Dopunska literatura
 1. Mederos Syssoyeva, Kathryn, Proudfit, Scott., ur. 2013. Collective Creation in Contemporary Performance. Houndmills i New York: Palgrave Macmillan

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar